Sony Xperia E3 - Trạng thái và thông báo

background image

ạng thái và thông báo

Bi

ểu tượng trên thanh trạng thái thông báo cho bạn về các sự kiện như tin nhắn mới,

thông báo l

ịch, hoạt động đang tiến hành chẳng hạn như tải về tập tin và thông tin

tr

ạng thái như mức pin và cường độ tín hiệu. Bạn có thể kéo thanh trạng thái xuống

để mở bảng Thông báo và xử lý thông báo.

Cách m

ở hoặc đóng bảng Thông báo

Cách th

ực hiện hành động trên thông báo

Nh

ấn vào thông báo.

Cách lo

ại bỏ thông báo khỏi bảng Thông báo

Đặt ngón tay của bạn vào thông báo và vuốt sang trái hoặc sang phải.

Cách xoá t

ất cả thông báo khỏi bảng Thông báo

Nh

ấn Xoá.

Đèn thông báo

Đèn thông báo cho bạn biết về trạng thái pin và một số sự kiện khác. Ví dụ: đèn màu
tr

ắng nhấp nháy nghĩa là có tin nhắn mới hoặc cuộc gọi nhỡ.

22

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Bi