Sony Xperia E3 - Екранна клавіатура

background image

Екранна клавіатура

Текст можна вводити за допомогою екранної клавіатури QWERTY, натискаючи кожну літеру
окремо, або ж скористатися функцією введення рухами руки й проводити пальцем від літери до
літери для написання слів.
Для введення тексту можна вибрати до трьох мов. Клавіатура визначає мову, яка
використовується, і надає варіанти слів цієї мовою під час введення. У деяких програмах екранна
клавіатура відкривається автоматично, наприклад у програмах для надсилання електронних листів
і текстових повідомлень.

1 Видалення символу перед курсором.

2 Введення повернення каретки або підтвердження введення тексту.

3 Введення пробілу.

4 Налаштування клавіатури. Ця клавіша зникає після того, як ви налаштуєте клавіатуру відповідно до власних потреб.

5 Відображення цифр і символів. Для відображення інших символів натисніть

.

6 Переключення між великими й малими літерами та введенням тексту великими буквами . У деяких мовах ця

клавіша використовується для доступу до додаткових символів мови.

Відображення екранної для введення тексту

Торкніться поля введення тексту.

Використання екранної клавіатури в альбомній орієнтації

Коли відобразиться екранна клавіатура, поверніть пристрій.

Для ввімкнення альбомної орієнтації може знадобитися налаштувати установки в деяких
програмах.

Введення тексту символ за символом

1

Щоб ввести символ, що є на клавіатурі, торкніться цього символу.

2

Щоб ввести варіант символу, доторкніться до звичайного символу клавіатури й утримуйте
його для виведення на екран списку доступних варіантів, а потім виберіть потрібний символ
зі списку. Наприклад, щоб ввести «é», доторкніться до символу «e» й утримуйте його, доки
не відобразяться доступні варіанти. Потім, утримуючи палець на клавіатурі, перетягніть
його на «é» та виберіть цей символ.

Введення крапки

Ввівши слово, двічі торкніться клавіші пробілу.

Введення тексту за допомогою функції "Введення рухами руки"

1

Коли відображається екранна клавіатура, проводьте пальцем від літери до літери, щоб
написати потрібне слово по літерах.

2

Після введення слова підійміть палець. На основі літер, які ви вже ввели, буде
запропоновано слово.

3

Якщо потрібне слово не з'являється, натисніть , щоб переглянути інші варіанти і
здійснити відповідний вибір. Якщо потрібного слова немає, видаліть усе слово та запишіть
його знову або введіть слово, торкаючись кожної літери окремо.

41

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Змінення установок Безвідривний набір

1

Коли відкрито екранну клавіатуру, торкніться

.

2

Торкніться , а потім торкніться Установки клавіатури> Установки введення
тексту
.

3

Щоб увімкнути чи вимкнути функцію введення рухами руки, установіть або зніміть позначку
Безвідривний набір.

Використання клавіатури для написання однією рукою

1

Відкрийте екранну клавіатуру в портретному режимі, а потім торкніться

.

2

Торкніться піктограми , потім торкніться Клавіатура для одної руки.

3

Щоб перемістити клавіатуру для написання однією рукою до лівої чи правої частини екрана,
торкніться або відповідно.

Щоб повернутися до використання стандартної екранної клавіатури, торкніться .