Sony Xperia E3 - Voicemail

background image

Voicemail

Kung kasama sa iyong subscription ang serbisyo sa voicemail, maaaring mag-iwan ang

mga mensaheng boses ang mga tumatawag para sa iyo kapag hindi ka maaaring

sumagot ng mga tawag. Normal na isine-save ang iyong numero sa serbisyo ng

voicemail sa iyong SIM card. Kung hindi, makukuha mo ang numero mula sa iyong

service provider at ipasok ito nang manu-mano.

Para mag-set up ng voicemail

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Mga setting ng tawag > Voicemail >Mga

setting ng voicemail > Numero ng voicemail.

3

Ipasok ang numero ng iyong voicemail.

4

Tapikin ang

OK.

Upang tumawag sa iyong serbisyong voicemail

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Telepono.

3

Hawakan nang matagal ang

1

.