Sony Xperia E3 - Menu ng home screen ng Walkman®

background image

Menu ng home screen ng Walkman®

Binibigyan ka ng menu ng home screen ng Walkman® ng pangkalahatang-ideya sa lahat

ng kanta sa iyong device pati na rin ang mga kantang available sa Music Unlimited. Mula

rito, maaari mong pamahalaan ang iyong mga album at playlist at ayusin ang iyong

musika ayon sa mood at tempo gamit ang SensMe™ channels.

1

Bumalik sa home screen ng Walkman®

2

I-browse ang iyong musika ayon sa artist

3

I-browse ang iyong musika ayon sa album

4

I-browse ang iyong musika ayon sa kanta

5

I-browse ang lahat ng playlist

6

Mga bagong release (na ibinigay ng Music Unlimited)

7

Mga chart (na ibinigay ng Music Unlimited)

8

Mga naka-feature na playlist (na ibinigay ng Music Unlimited)

9

Mangolekta ng mga link sa musika at kaugnay na nilalaman na ibinahagi mo at ng iyong mga kaibigan

gamit ang mga online na serbisyo

10 Pamahalaan at i-edit ang iyong musika gamit ang mga channel ng SensMe™

Hindi available sa lahat ng merkado ang Sony Entertainment Network na may Video Unlimited

at Music Unlimited. Kailangan ng hiwalay na subscription. Nalalapat ang mga karagdagang

tuntunin at kundisyon.

Upang buksan ang menu ng home screen ng Walkman®.

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Kung hindi ipinapakita ang home screen ng Walkman®, tapikin ang ,

pagkatapos ay i-drag ang kaliwang gilid ng home screen ng Walkman® pakanan.

Kung ipinapakita ang home screen ng Walkman®, i-drag ang kaliwang gilid ng

home screen ng Walkman® pakanan.

Upang bumalik sa home screen ng Walkman®.

Kapag nakabukas ang menu ng home screen ng Walkman®, tapikin ang

Home.

Kapag nakabukas ang menu ng home screen ng Walkman®, tapikin ang screen

sa kanan ng menu.

73

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-update ang iyong musika sa pinakabagong impormasyon

1

Mula sa home screen ng Walkman®, tapikin ang .

2

Tapikin ang

I-download ang impo ng musika > Simulan. Maghahanap ang iyong

device sa online at ida-download ang pinakabagong available na album art at

impormasyon ng kanta para sa iyong musika.

Nasasaaktibo ang application ng mga channel ng SensMe™ kapag nagda-download ka ng

impormasyon ng musika.

Upang paganahin ang application na Mga channel ng SensMe™

Mula sa home screen ng Walkman®, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

I-

download ang impo ng musika > Simulan.

Kinakailangan ng application na ito ng koneksyon sa mobile o Wi-Fi® network.

Upang magtanggal ng kanta

1

Mula sa home screen ng Walkman®, i-browse ang kantang gusto mong

tanggalin.

2

I-touch at tagalan ang pamagat ng kanta, pagkatapos ay tapikin ang

Alisin mula

sa listahan na lalabas.

3

Tapiking muli ang

Alisin upang kumpirmahin.

Makakapagtanggal ka rin ng mga album sa ganitong paraan.