Sony Xperia E3 - Pagdaragdag at pag-edit sa mga contact

background image

Pagdaragdag at pag-edit sa mga contact

Upang magdagdag ng contact

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang .

3

Kung na-synchronize mo na ang iyong mga contact sa isa o higit pang mga

account at magdaragdag ka ng contact sa unang pagkakataon, dapat ay piliin mo

ang account kung saan mo gustong idagdag ang contact na ito. Maaari mo ring

tapikin ang

Contact sa telepono kung gusto mo lang gamitin at i-save ang contact

na ito sa iyong device.

4

Ipasok o piliin ang gustong impormasyon para sa contact.

5

Kapag tapos ka na, tapikin ang

Tapos na.

Pagkatapos mong pumili ng account sa pag-synchronize sa hakbang 3, ipapakita ang account

na iyon bilang ang default na account na iaalok sa susunod na magdagdag ka ng contact.

Kapag nag-save ka ng contact sa isang partikular na account, ipapakita ang account na iyon

bilang ang default na account kung saan magse-save sa susunod na magdagdag ka ng

contact. Kung nag-save ka ng contact sa isang partikular na account at gusto mo itong

baguhin, kailangan mong gumawa ng bagong contact at pumili ng ibang account kung saan

ito ise-save.

Kung magdaragdag ka ng plus sign at country code bago ang numero ng telepono ng

contact, hindi mo na kailangang i-edit muli ang numero kapag tumawag ka mula sa ibang

mga bansa.

Upang mag-edit ng contact

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang contact na gusto mong i-edit, pagkatapos ay tapikin ang .

3

I-edit ang gustong impormasyon.

4

Kapag tapos ka na, tapikin ang

Tapos na.

Hindi ka pinapayagan ng ilang serbisyo sa pag-synchronize na mag-edit ng mga detalye ng

contact.

Upang iugnay ang isang litrato sa isang contact

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .

2

Tapikin ang contact na nais mong i-edit, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Tapikin ang

at piliina ng nais na paraan sa pagdagdag ng larawan ng contact.

4

Kapag naidagdag mo na ang larawan, tapikin ang

Tapos na.

Maaari ka ring magdagdag ng isang larawan sa isang contact ng tuwiran mula sa

Album na

application.

56

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-personalise ang ringtone para sa isang contact

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang contact na gusto mong i-edit, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Tapikin ang >

Itakda ang ringtone.

4

Pumili ng opsyon mula sa listahan o tapikin ang upang pumili ng file ng musika

na naka-save sa iyong device, pagkatapos ay tapikin ang

Tapos na.

5

Tapikin ang

Tapos na.

Upang magtanggal ng mga contact

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

I-touch nang matagal ang contact na gusto mong tanggalin.

3

Upang tanggalin ang lahat ng contact, tapikin ang pababang arrow upang buksan

ang drop down na menu, pagkatapos ay piliin ang

Markahan lahat.

4

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Alisin.

Upang makapag-edt ing impormasyon sa contact tungkol sa iyong sarili

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .

2

I-tap ang

Ako, pagkatapos ay i-tap ang .

3

Ipasok ang bagong impormasyon o gumawa ng mga pagbabago na nais mo.

4

Kapag tapos ka na, tapikin ang

Tapos na.

Upang gumawa ng bagong contact mula sa isang text message

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang >

I-save.

3

Pumili ng umiiral nang contact, o tapikin ang

Gawa ng bagong contact.

4

I-edit ang impormasyon ng contact at tapikin ang

Tapos na.