Sony Xperia E3 - Hantering av batteri och ström

background image

Hantering av batteri och ström

Din enhet har ett inbyggt batteri. Du kan kontrollera batterikonsumtionen och se vilka

program som använder mest ström. Du kan även visa hur mycket tid är kvar innan

batteriet tar slut. Beräknad batteritid baseras på det senaste användningsmönstret.
För att få batteriet att räcka längre kan du använda ett eller flera energibesparingslägen,

t.ex. STAMINA-läget, Lågt batteri-läget, Platsbaserad Wi-Fi® samt läget för

köbakgrundsdata. Varje läge har en särskild egenskap och styr flera energibesparande

funktioner på enheten.

Visa vilka program som använder mest ström

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Strömhantering > Batterianvändning.

111

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Visa beräknad batteritid

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Strömhantering.

Förläng batteritiden genom att använda STAMINA-läget

Använd STAMINA-läget för att automatiskt förlänga batteritiden när batteriet når en viss

laddningsnivå. Funktionen för förlängt vänteläge känner av när skärmen inte är aktiv och

kan automatiskt inaktivera Wi-Fi® och mobildata. De flesta programmen blir då inaktiva.

När skärmen blir aktiv igen börjar enheten fungera normalt och alla inaktiverade

funktioner återupptas. Du kan utesluta en del program och tjänster så att de inte pausas i

STAMINA-läge.
STAMINA-läget har också en funktion som begränsar maskinvarans prestanda när du

använder enheten för att spara ännu mer ström. När den här funktionen är aktiverad

fungerar enheten ändå normalt.

Aktivera STAMINA-läget

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Strömhantering.

3

Dra reglaget bredvid

STAMINA-läge åt höger och tryck sedan till på Aktivera, om

alternativet visas. visas i statusfältet när batteriet når angiven nivå.

Välja när STAMINA-läget ska aktiveras

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Strömhantering > STAMINA-läge >

Aktivering.

3

Dra skjutreglaget för att anpassa vid vilken batterinivå du vill aktivera STAMINA-

läget.

4

Tryck till på

OK.

visas i statusfältet när batteriet når den nivå du har angett.

Aktivera förlängt vänteläge

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Strömhantering och tryck sedan till på

STAMINA-läge.

3

Markera kryssrutan

Utökad standby om den inte redan är markerad och tryck

sedan till på

Aktivera om frågan visas.

Välja vilka program som ska köras i STAMINA-läge

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Strömhantering och tryck sedan till på

STAMINA-läge.

3

Se till att kryssrutan

Utökad standby är markerad och tryck sedan till på Appar

aktiva i standby > Lägg till appar.

4

Bläddra åt vänster eller höger för att lägga till eller ta bort program och tjänster.

5

Tryck till på

Klar när du är klar.

Begränsa maskinvaruprestanda

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Strömhantering, tryck sedan till på

STAMINA-läge.

3

Markera kryssrutan

Utökad användning och tryck sedan till på Aktivera om

alternativet visas.

Om du märker att prestanda sänks markant när den här funktionen är aktiverad kan du

inaktivera den genom att avmarkera kryssrutan

Utökad användning.

112

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Förbättra batteritiden med användning av Lågt batteri-läget

Använd

Låg batterinivå-funktionen för att automatiskt börja spara energi när batteriet når

en viss laddningsnivå. Du kan ställa in och justera den här laddningsnivån efter önskemål.

Du kan även välja vilka funktioner som ska förbli aktiva, t.ex. mobil datatrafik, Wi-Fi® eller

autosynkronisering.

Aktivera Lågt batteri-läget

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Strömhantering.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Låg batterinivå åt höger.

4

Tryck till på

Aktivera om alternativet visas. visas i statusfältet när batteriet når

den laddningsnivå du har angett.

Ändra inställningarna för Lågt batteri-läget

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Strömhantering.

3

Se till att

Låg batterinivå är aktiverat och tryck sedan till på Låg batterinivå.

4

Ändra inställningarna, till exempel kan du justera batterinivån.

Förbättra batteritiden med platsbaserad Wi-Fi®

Funktionen

Platsbaserad Wi-Fi ställer in enheten så att den endast aktiverar funktionen

Wi-Fi® när den kommer inom räckvidden för ett sparat Wi-Fi®-nätverk. På det här sättet

sparar du batterienergi men kan fortfarande utnyttja automatiska Wi-Fi®-anslutningar.

Aktivera den platsbaserade Wi-Fi®-funktionen

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Strömhantering.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Platsbaserad Wi-Fi åt höger.

Förbättra batteritiden genom att sätta bakgrundsdata i kö

Du kan förbättra batteritiden genom att ställa in enheten så att bakgrundsdata skickas

med bestämda intervall när du inte använder enheten, alltså när skärmen inte är aktiv.

Tillåta att bakgrundsdata sätts i kö

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Strömhantering.

3

Markera kryssrutan bredvid

Köa bakgrundsdata.