Sony Xperia E3 - Redigera text

background image

Redigera texten manuellt om det behövs.

Öppna tangentbordet och ange text manuellt genom att trycka till på

.

Redigera text

Du kan markera, klippa ut, kopiera och klistra in text medan du skriver. Du kommer åt

redigeringsverktygen genom att trycka till två gånger på texten. Redigeringsverktygen blir

tillgängliga via ett programfält.

Programfältet

1

Stäng programfältet

2

Markera all text

3

Klipp ut text

4

Kopiera text

5

Klistra in text

visas endast när du har sparar text i urklipp.

42

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Markera text

1

Skriv in någon text och dubbelklicka på texten. Det ord du trycker till på blir

markerat av flikar på båda sidor.

2

Dra flikarna till vänster eller höger för att markera mer text.

Redigera text

1

Skriv in någon text och dubbelklicka på den inskrivna texten för att öppna

programfältet.

2

Markera den text du vill redigera och använd sedan verktygen i programfältet för

att göra önskade ändringar.