Sony Xperia E3 - Ta emot samtal

background image

Ta emot samtal

Besvara ett samtal

Avvisa ett samtal

Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

Använda telefonsvararen

Du kan låta telefonsvararprogrammet i enheten besvara samtal när du är upptagen eller

missar ett samtal. Du kan aktivera den automatiska svarfunktionen och bestämma hur

många sekunder det ska gå innan samtalet besvaras automatiskt. Du kan också

manuellt dirigera samtal till telefonsvararen när du är för upptagen för att besvara dem.

Du kan öppna meddelanden som lämnats på telefonsvararen direkt från enheten.

Innan du använder telefonsvararen måste du spela in ett hälsningsmeddelande.

Avvisa ett samtal med telefonsvararen

Dra

Svarsalternativ uppåt när ett inkommande samtal kommer och välj sedan

Avvisa med telefonsvarare.

Spela in en hälsning på telefonsvararen

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Samtalsinställningar > Telefonsvarare >

Hälsningar.

3

Tryck till på

Spela in nya hälsning och följ instruktionerna som visas på skärmen.

45

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Aktivera automatiskt svar

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Samtalsinställningar > Telefonsvarare.

3

Markera kryssrutan

Telefonsvarare.

Om du inte anger en tidsfördröjning för automatiskt svar på samtal används standardvärdet.

Ange en tidsfördröjning för automatiskt svar

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Samtalsinställningar > Telefonsvarare.

3

Tryck till på

Svara efter.

4

Justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.

5

Tryck till på

Klar.

Lyssna på meddelanden på telefonsvararen

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Samtalsinställningar > Telefonsvarare >

Meddelanden.

3

Välj det röstmeddelande du vill lyssna på.

Du kan även lyssna på meddelanden på telefonsvararen direkt från samtalsloggen genom att

trycka till på .

Avvisa ett samtal med ett SMS

Du kan avvisa ett samtal med ett fördefinierat SMS. När du avvisar ett samtal med ett

sådant meddelande skickas meddelandet automatiskt till den som ringer och sparas i

meddelandekonversationen med kontakten.
Du kan välja mellan ett antal fördefinierade meddelanden på enheten eller så kan du

skapa ett nytt meddelande. Du kan även skapa egna personliga meddelanden genom att

redigera de fördefinierade meddelandena.

Avvisa ett samtal med ett SMS

1

Dra

Svarsalternativ uppåt när ett inkommande samtal kommer och tryck sedan till

Avvisa med meddelande.

2

Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck till på och skriv ett nytt meddelande.

Avvisa ett andra samtal med ett SMS

1

Dra

Svarsalternativ uppåt när du hör upprepade pip under ett samtal och tryck

sedan till på

Avvisa med meddelande.

2

Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck till på och skriv ett nytt meddelande.

Redigera det SMS som används för att avvisa ett samtal

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Samtalsinställningar > Avvisa samtal med

meddelande.

3

Tryck till på meddelandet som du vill redigera och utför de nödvändiga

ändringarna.

4

Tryck till på

OK.

46

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.