Sony Xperia E3 - Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer

background image

Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för

nödsituationer

Du kan lägga till och redigera kontaktuppgifter för nödsituationer i Kontakter. Du kan

skriva in medicinsk information som allergier och läkemedel som du använder, plus

information om familj och vänner som kan kontaktas i en nödsituation. När du har fört in

kontaktuppgifter för nödsituationer kan de visas från låsskärmen. Det innebär att även

om skärmen är låst, till exempel med PIN-kod, mönster eller lösenord, kan

räddningstjänsten ändå visa dina kontaktuppgifter för nödsituationer.

1

Gå tillbaka till huvudskärmen för Kontakter

2

Få mer information om kontaktuppgifter för nödsituationer

3

Visa medicinsk och personlig information som en del av ICE-informationen

4

Medicinsk information

5

Kontaktlista för nödsituationer

6

Skapa nya kontakter för nödsituationer

7

Använd befintliga kontakter som kontakter för nödsituationer

Visa medicinsk och personlig information som en del av ICE-informationen

1

Utgå från din Startskärm, tryck till på och tryck sedan till på .

2

Tryck till på

I nödsituation.

3

Tryck till på och markera kryssrutan

Visa personlig information.

Ange medicinsk information

1

Utgå från din Startskärm, tryck till på och tryck sedan till på .

2

Tryck till på

I nödsituation.

3

Tryck till på och sedan på

Redigera medicinsk information.

4

Redigera den önskade informationen.

5

Tryck till på

Klar när du är klar.

54

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Lägga till en ny kontakt för nödsituationer

1

Utgå från din Startskärm, tryck till på och tryck sedan till på .

2

Tryck till på

I nödsituation och sedan på .

3

Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton och lägger till en

kontakt för första gången måste du välja ett konto där du vill lägga till kontakten.

Ett alternativ är att trycka till på

Telefonkontakt om du bara vill använda och spara

kontakten på din enhet.

4

Skriv in eller välj önskad information för kontakten.

5

Tryck till på

Klar när du är klar.

Kontakten för nödsituationer måste ha åtminstone ett telefonnummer som

räddningspersonalen kan ringa. Om enheten är låst med skärmlås kan räddningspersonalen

endast se telefonnumret till kontakten för nödsituationer, även om annan information har

angetts om kontakten.

Använda befintliga kontakter som kontakter för nödsituationer

1

Utgå från din Startskärm, tryck till på och tryck sedan till på .

2

Tryck till på

I nödsituation och sedan på .

3

Markera de kontakter du vill använda för nödsituationer.

4

Tryck till på

Klar när du är klar.

De kontakter du väljer för nödsituationer måste ha åtminstone ett telefonnummer som

räddningspersonalen kan ringa. Om enheten är låst med skärmlås kan räddningspersonalen

endast se telefonnumret till kontakterna för nödsituationer, även om annan information har

angetts om kontakterna.

Göra kontaktuppgifter för nödsituationer synliga från låsskärmen

1

Utgå från din Startskärm, tryck till på och tryck sedan till på .

2

Tryck till på

I nödsituation.

3

Tryck till på och sedan på

Inställningar.

4

Markera kryssrutan

ICE på låsskärmen.

Kontaktuppgifterna för nödsituationer är synliga från låsskärmen som standard.

Aktivera samtal till kontakter för nödsituationer från låsskärmen

1

Utgå från din Startskärm, tryck till på och tryck sedan till på .

2

Tryck till på

I nödsituation.

3

Tryck till på och sedan på

Inställningar.

4

Markera kryssrutan

Aktivera samtal i ICE.

Vissa nätoperatörer kanske inte stödjer sådana här nödsamtal.