Sony Xperia E3 - Skärmlås

background image

Skärmlås

Det finns flera sätt att låsa skärmen. Säkerhetsnivån för alla låstyper anges nedan i

ordning från svagaste till starkaste:

Dra – inget skydd, men du kommer snabbt åt startskärmen

Face Unlock – låser upp enheten när du tittar på den

Upplåsningsmönster – rita ett enkelt mönster med fingret för att låsa upp enheten

Upplåsnings-PIN-kod – ange en numerisk PIN-kod med minst fyra siffror för att låsa upp

enheten

Upplåsningslösenord – ange ett alfanumeriskt lösenord för att låsa upp enheten

Det är mycket viktigt att du kommer ihåg skärmupplåsningsmönstret, -PIN-koden eller -

lösenordet. Om du glömmer den informationen är det inte säkert att det går att återställa

viktiga data som kontakter och meddelanden.

Konfigurera Face Unlock-funktionen

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på >

Inställningar > Säkerhet >

Skärmlås.

2

Tryck till på

Face Unlock och följ sedan instruktionerna på enheten för att ta en

bild av ditt ansikte.

3

När bilden av ditt ansikte har tagits trycker du till på

Fortsätt.

4

Välj en reservupplåsningsmetod och följ instruktionerna på enheten för att slutföra

konfigurationen.

Det bästa resultatet får du om du tar en bild av ditt ansikte inomhus och med bra belysning

men inte för stark och med enheten på ögonnivå.

Låsa upp skärmen med hjälp av Face Unlock-funktionen

1

Aktivera skärmen.

2

Titta på enheten från samma vinkel du använde för att ta ditt Face Unlock-foto.

Om Face Unlock-funktionen inte känner igen ditt ansikte måste du använda

reservupplåsningsmetoden för att låsa upp skärmen.

Skapa ett skärmlåsmönster

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Leta reda på och tryck till på

Inställningar > Säkerhet > Skärmlås > Grafiskt

lösenord.

3

Följ instruktionerna på enheten.

Om du misslyckas med låsmönstret fem gånger när du försöker låsa upp enheten måste du

vänta i 30 sekunder och sedan försöka igen.

Ändra skärmlåsmönstret

1

Leta reda på och tryck till på

Inställningar > Säkerhet > Skärmlås.

2

Rita ditt skärmupplåsningsmönster.

3

Tryck till på

Grafiskt lösenord och följ instruktionerna på enheten.

Skapa PIN-kod som låser upp skärmen

1

Tryck till på >

Inställningar > Säkerhet > Skärmlås > PIN på startskärmen.

2

Ange en numerisk PIN-kod.

3

Om det behövs trycker du till på för att minimera tangentbordet.

4

Tryck till på

Fortsätt.

5

Bekräfta PIN-koden genom att ange den på nytt.

6

Om det behövs trycker du till på för att minimera tangentbordet.

7

Tryck till på

OK.

38

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Skapa ett lösenord för skärmlåset

1

Från Startskärm, tryck till på >

Inställningar > Säkerhet > Skärmlås >

Lösenord.

2

Ange ett lösenord.

3

Om det behövs trycker du till på för att minimera tangentbordet.

4

Tryck till på

Fortsätt.

5

Bekräfta lösenordet genom att ange det på nytt.

6

Om det behövs trycker du till på för att minimera tangentbordet.

7

Tryck till på

OK.

Ändra skärmlåstypen

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Leta reda på och tryck till på

Inställningar > Säkerhet > Skärmlås.

3

Följ instruktionerna på enheten och välj en annan skärmlåstyp.