Sony Xperia E3 - Öppna inställningar

background image

Öppna inställningar

Visa och ändra inställningarna för enheten från menyn Inställningar. Menyn Inställningar

kan öppnas både från programskärmen och från snabbinställningspanelen.

Öppna enhetsinställningsmenyn från programskärmen

Tryck till på

Inställningar.

Öppna snabbinställningspanelen

Dra statusfältet nedåt med två fingrar.

Välja vilka inställningar som ska visas på snabbinställningspanelen

1

Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck sedan till på

Redigera.

2

Välj vilka snabbinställningar du vill visa.

Ordna om snabbinställningspanelen

1

Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck sedan till på

Redigera.

2

Rör vid och håll kvar bredvid en snabbinställning och flytta den sedan till den

önskade positionen.