Sony Xperia E3 - Ta en skärmbild

background image

Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild.

Skärmbilder sparas automatiskt i Album.

21

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ta en skärmbild

1

Håll strömknappen intryckt tills ett fönster med instruktioner visas.

2

Tryck till på .

Du kan även ta skärmbilden genom att trycka ned strömknappen och knappen för att sänka

volymen samtidigt tills du hör ett klickande ljud.

Visa din skärmbild

Dra statusfältet nedåt och rör för att visa skärmbilden.

Du kan även visa skärmbilden genom att trycka till på programmet Album från Startskärm.