Sony Xperia E3 - Navigera i program

background image

Navigera i program

Du kan navigera mellan program med hjälp av navigeringsknapparna, fältet med favoriter,

funktionen för snabbstart av appar och fönstret med de senast använda programmen,

där du enkelt kan växla mellan alla nyligen använda program. Vissa program stängs när

du trycker på för att avsluta, medan andra program kan fortsätta att köras i

bakgrunden eller pausas. Om programmet pausas eller körs i bakgrunden kan du

fortsätta där du slutade nästa gång du öppnar programmet.

1

Fönster för senast använda program – öppna ett nyligen använt program

2

Fältet Favoriter – öppna en genväg för program eller widgets

3

Navigeringsknappen Uppgift – öppna fönstret över de senast använda programmen och fältet med små

appar

4

Navigeringsknappen för start – avsluta ett program och gå tillbaka till startskärmen

5

Navigeringsknappen för att gå bakåt – gå tillbaka till föregående skärm i ett program eller stäng

programmet

Öppna fönstret för nyligen använda program

Tryck på .

Stänga alla nyligen använda program

Tryck till på och sedan på

Stäng alla.

17

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Öppna en meny i ett program

Medan du använder programmet trycker du på .

En meny är inte tillgänglig i alla program.