Sony Xperia E3 - Använda pekskärmen

background image

Använda pekskärmen

Trycka till

Öppna eller markera ett objekt.

Markera eller avmarkera en kryssruta eller ett alternativ.

Skriv in text med det virtuella tangentbordet.

Röra vid och hålla kvar

Flytta ett objekt.

Aktivera en objektspecifik meny.

Aktivera valläget, till exempel för att markera flera objekt i en lista.

12

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Nypa ihop och dra isär

Zooma in eller ut på en webbsida, ett foto eller en karta.

Svepa

Rulla uppåt eller nedåt i en lista.

Rulla åt vänster eller åt höger, till exempel mellan startskärmsfönster.

13

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Snärta med fingret

Bläddra snabbt i till exempel en lista eller på en webbsida. Du kan stoppa rullningen

genom att trycka till på skärmen.