Sony Xperia E3 - Setelan akun surelek

background image

Setelan akun surelek

Pikeun nyabut hiji akun surelek tina alat Anjeun

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Surelek.

3

Pencet , teras ketok

Setelan.

4

Pilih akun nu Anjeun hoyong cabut.

5

Ketok

Pupuskeun akun > OKE.

Pikeun ngarobah prekuensi mariksa koropak

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Surelek.

3

Ketok , teras ketok

Setelan.

4

Pilih akun nu Anjeun hoyong robah prekuensi pariksa koropakna.

5

Ketok

Frekuensi marios koropak > Frekuensi mariksa tur pilih hiji pilihan.

Pikeun nyetel walon-otomatis Kaluar Kantor dina akun Exchange Active Sync

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok

Surelek.

2

Pencet , teras ketok

Setelan.

3

Pilih akun EAS (Exchange Active Sync) nu Anjeun hoyong setel walon-otomatis

Kaluar Kantor.

4

Ketok

Kaluar kantor.

5

Sered geseran di sisi

Kaluar kantor ka katuhu pikeun ngaktipkeun pungsi.

6

Upami diperlukeun, cirian kotak centang

Setel dangka waktu tur setel kisaran

waktos kanggo walon otomatis.

7

Tulis talatah Kaluar Kantor Anjeun dina widang teks eusi.

8

Ketok

OKE pikeun ngonpirmasi.