Sony Xperia E3 - Perlindungan layar

background image

Perlindungan layar

Samemeh Anjeun make alat, cabut film pelindung transparan kucara ngaleupaskeun tab anu

nonjol.

Disarankeun pikeun ngajagi alat Anjeun make panutup layar merek Sony atawa

pelindung nu dihususkeun kanggo model Xperia™ Anjeun. Pamakean asesoris

9

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

pelindung layar pihak katilu tiasa nyegah alat Anjeun berpungsi sae ku sabab nutupan

sensor, speaker, atawa mikropon, tur tiasa ngabatalkeun haransi alat eta.