Sony Xperia E3 - Ngahurungkeun alat Anjeun nu munggaran

background image

Ngahurungkeun alat Anjeun nu munggaran

Basa mimiti Anjeun ngahurungkeun alat Anjeun, hiji pituduh setelan muka pikeun

ngabantuan Anjeun ngatur setelan pungsi dasar, asup kana sababaraha akun tur ngatur

alat pikeun saluyu sareng kahoyong Anjeun. Contona, lamun Anjeun boga akun Sony

Entertainment Network, Anjeun bisa asup ka dinya ti dieu jeung bisa lagsung dipake.

Jeung Anjeun bisa ngundeur setelan Internet.

Anjeun tiasa ngakses pituduh setelan engke ti menu Setelan.

Pikeun ngaktipkeun alat

Pastikeun batre telepon parantos dicas sakedikna 30 menit sateuacan ngaktipkeun alat nu

ngawitan.

1

Pencet terus tahan kenop daya nepi ka alat ngageter.

2

Tulis PIN kartu SIM Anjeun basa ditaros, teras ketok

.

3

Dagoan sakedap kanggo alat dimimitian.

Pikeun mareuman alat

1

Pencet jeung tahan kenop daya nepi ka menu pilihan muka.

2

Dina menu pilihan, ketok

Mareuman tanaga.

3

Ketok

OKE.

Ieu bisa butuh sababaraha lami kanggo alat dipareuman.