Sony Xperia E3 - Pregled aplikacija

background image

Pregled aplikacija

Koristite aplikaciju „Alarm i sat“ da biste podesili različite vrste alarma.

Koristite svoj veb pregledač da biste pretraživali i pregledali veb stranice, uređivali

markere i upravljali tekstom i slikama.

Koristite aplikaciju za kalkulator da biste izvršili osnovna izračunavanja.

Koristite aplikaciju „Kalendar“ da biste pratili svoje događaje i upravljali

obavezama.

Koristite kameru za snimanje fotografija i video klipova.

Koristite aplikaciju „Kontakti“ da biste upravljali brojevima telefona, e-adresama i

ostalim informacijama koje se odnose na kontakte.

Pristupite preuzetim aplikacijama.

Koristite aplikaciju za e-poštu da biste slali i primali e-poruke putem privatnih i

kompanijskih naloga.

Koristite aplikaciju Facebook™ da biste koristili društvene mreže sa prijateljima,

članovima porodice i kolegama širom sveta.

Pretražite i slušajte FM radio stanice.

Koristite aplikaciju „Album“ da biste prikazali fotografije i video zapise i radili sa

njima.

Koristite aplikaciju Gmail™ da biste čitali, pisali i organizovali e-poruke.

Tražite informacije na uređaju i na vebu.

Prikažite trenutnu lokaciju, pronađite druge lokacije i izračunajte maršrute

pomoću Google Maps™.

Idite na lokaciju Google Play™ radi preuzimanja besplatnih i plaćenih aplikacija

za uređaj.

24

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Koristite aplikaciju za razmenu poruka da biste slali i primali tekstualne i

multimedijalne poruke.

Koristite aplikaciju „Filmovi“ da biste reprodukovali video zapise na uređaju i delili

sadržaj sa prijateljima.

Koristite aplikaciju Walkman® da biste organizovali i reprodukovali muziku,

audio-knjige i podkastove.

Prikažite najnovije vesti i vremenske prognoze.

Obavite telefonske pozive ručnim biranjem broja ili korišćenjem funkcije

pametnog biranja.

Koristite aplikaciju Video Unlimited da biste iznajmili i kupili video zapise.

Optimizujte podešavanja tako da odgovaraju vašim zahtevima.

Koristite aplikaciju Hangouts™ da biste ćaskali sa prijateljima na mreži.

Identifikujte muzičke numere koje se reprodukuju u vašem okruženju i pronađite

informacije o izvođaču, albumu i ostale informacije.

Koristite aplikaciju YouTube™ za deljenje i prikazivanje video zapisa iz celog

sveta.

Koristite aplikaciju za podršku da biste pristupili korisničkoj podršci na uređaju.

Na primer, možete da pristupite uputstvu za upotrebu, informacijama za

rešavanje problema, kao i savetima i trikovima.

Preuzmite i instalirajte nove aplikacije i ažuriranja.

Neke aplikacije nisu podržane od svih mreža i/ili operatera mreža u svim oblastima.

25

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..