Sony Xperia E3 - Režim rada u avionu

background image

Režim rada u avionu

U režimu rada u avionu, mrežni i radio primopredajnici se isključuju da bi se sprečilo

ometanje osetljive opreme. Međutim, još uvek možete igrati igre, slušati muziku, gledati

video i druge sadržaje, sve dok je ovaj sadržaj sačuvan na memorijsku karticu ili u internoj

memoriji. Takođe vas mogu obaveštavati alarmi, ako se alarmi aktiviraju.

Uključivanjem režima rada u avionu smanjuje se potrošnja baterije.

Uključivanje režima letenja avionom

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Još….

3

Označite okvir za izbor

Režim letenja avionom.

Takođe, možete pritisnuti i zadržati taster za uključivanje/isključivanje a zatim u meniju koji

se otvara izabrati

Režim letenja avionom.

105

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..