Sony Xperia E3 - Podešavanja jezika

background image

Podešavanja jezika

Podrazumevani jezik uređaja možete da izaberete i promenite ga opet kasnije. Možete i

da promenite jezik za pisanje za unos teksta. Pročitajte članak

Podešavanja tastature na

stranici 43 .

Promena jezika

1

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Jezik i unos > Jezik.

2

Izaberite opciju.

3

Tapnite na

OK.

Ako izaberete pogrešan jezik i ne možete da čitate tekst menija, pronađite i tapnite na .

Zatim izaberite tekst pored

, a zatim izaberite prvu stavku u meniju koji se otvara. Zatim

možete izabrati željeni jezik.