Sony Xperia E3 - Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike

background image

Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike

62

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Shihni një listë të të gjitha llogarive të postës elektronike dhe dosjeve të fundit

2

Shkruaj një mesazh të postës elektronike

3

Qasuni te cilësimet dhe opsionet

4

Lista e mesazheve të postës elektronike

Për të shkarkuar mesazhet e reja të postës elektronike

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Posta elektronike.

3

Nëse jeni duke përdorur disa llogari të postës elektronike, trokitni

dhe

përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni, pastaj trokitni

Kutia në hyrje në

menynë që shfaqet poshtë.

4

Për të shkarkuar mesazhet e reja, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni

Rifresko.

Kur kutia në hyrje është e hapur, rrëshqisni shpejt poshtë në ekran për të rifreskuar listën e

mesazheve.

Për të lexuar mesazhet tuaja të postës elektronike

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Posta elektronike.

3

Nëse jeni duke përdorur disa llogari të postës elektronike, trokitni

dhe

përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni, pastaj trokitni

Kutia në hyrje në

menynë që shfaqet poshtë. Nëse dëshironi të kontrolloni njëherësh të gjitha

llogaritë tuaja të postës elektronike, trokitni lehtë mbi

, pastaj trokitni

Kutia në

hyrje kombinuarnë menynë që shfaqet poshtë.

4

Në kutinë në hyrje të postës elektronike, lëvizni lart ose poshtë dhe trokitni lehtë

mbi mesazhin e postës elektronike që dëshironi të lexoni.

Për të krijuar dhe dërguar një mesazh të postës elektronike

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokisni

Posta elektronike.

2

Nëse jeni duke përdorur disa llogari të postës elektronike, trokitni

dhe

përzgjidhni llogarinë nga e cila dëshironi të dërgoni postë elektronike, pastaj

trokitni

Kutia në hyrje në menynë që shfaqet poshtë.

3

Trokitni , pastaj trokitni lehtë mbi emrin ose adresën e postës elektronike të

marrësit ose trokitni dhe përzgjidhni një ose më shumë marrës nga lista juaj e

kontakteve.

4

Futni temën dhe tekstin e mesazhit të postës elektronike, pastaj trokitni lehtë mbi

.

Për t'iu përgjigjur një mesazhi të postës elektronike

1

Në kutinë në hyrje të postës tuaj elektronike, gjeni dhe trokitni lehtë mbi mesazhin

të cilit dëshironi t'i përgjigjeni dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Përgjigju ose Përgjigju

të gjithëve.

2

Futni përgjigjen tuaj, pastaj trokitni lehtë mbi .

Për të përcjellë një mesazh të postës elektronike

1

Në kutinë tuaj në hyrje të postës elektronike, gjeni dhe trokitni lehtë mbi mesazhin

që dëshironi të përcillni dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Përcill.

2

Futni me dorë adresën e postës elektronike të marrësit ose trokitni lehtë mbi

dhe përzgjidhni një marrës nga lista juaj e kontakteve.

3

Futni tekstin e mesazhit tuaj dhe më pas trokitni lehtë mbi .

Për të parë bashkëngjitjen e një mesazhi të postës elektronike

1

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi mesazhin e postës elektronike që përmban

bashkëngjitjen që dëshironi të shihni. Mesazhet e postës elektronike me

bashkëngjitje tregohen nga .

2

Pasi të hapet mesazhi i postës elektronike, trokitni lehtë mbi

Ngarko. Bashkëngjitja

fillon të shkarkohet.

3

Pasi të përfundojë shkarkimi i bashkëngjitjes, trokitni lehtë mbi

Shih.

63

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për t'a ruajtur te kontaktet tuaja adresën e postës elektronike të një dërguesi

1

Gjeni dhe takoni një mesazh të dëshiruar në kutinë tuaj të postës elektronike.

2

Takoni emrin e dërguesit, pastaj takoni

OK.

3

Përzgjidhni një kontakt ekzistues ose trokitni lehtë mbi

Krijo një kontakt të ri.

4

Redaktoni informacionin e kontaktit, nëse dëshirohet, pastaj takoni

U krye.