Sony Xperia E3 - Mesazhimi i çastit dhe biseda me video

background image

Mesazhimi i çastit dhe biseda me video

Mund të përdorni aplikacionin Google Hangouts™ për mesazhimin e çastit dhe bisedën

me video në pajisjen tuaj për të biseduar me shokët, të cilët e përdorin aplikacionin edhe

në kompjuterë, pajisje Android™ dhe në pajisje të tjera. Mund ta ktheni çdo bisedë në

një videotelefonatë me disa shokë dhe mund t'u dërgoni shokëve mesazhe edhe kur janë

jashtë linje. Gjithashtu mund të shihni dhe të bashkëndani me lehtësi fotot.
Para se të filloni të përdorni Hangouts™, sigurohuni që keni lidhje funksionuese me

internetin dhe një llogari Google™. Shkoni te http://support.google.com/hangouts dhe

klikoni në lidhjen "Hangouts në Android tuaj" për të marë më shumë informacion të

hollësishëm sesi të përdorni këtë aplikacion.

Funksioni i videotelefonatës punon vetëm në pajisjet me kamerë të përparme.

60

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Nisni një videotelefonatë ose bisedë të re

2

Opsionet

3

Lista e kontakteve

Për të nisur një mesazhim të çastit ose një videotelefonatë

1

Nga Ekrani bazë juaj, trokitni .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Hangouts.

3

Trokitni lehtë mbi , pastaj futni një emër kontakti, adresë të postës elektronike,

numër telefoni ose emër qarku dhe përzgjidhni zërin përkatës nga lista e sugjeruar.

4

Për të nisur një sesion të mesazhimit të çastit, trokitni lehtë mbi

.

5

Për të nisur një videotelefonatë, trokitni lehtë mbi

.

Për t'iu përgjigjur një mesazhi bisede ose për t'iu bashkuar një videotelefonate

1

Kur dikush ju kontakton në

Hangouts, në shiritin e gjendjes shfaqet ose .

2

Zvarriteni poshtë shiritin e gjendjes, pastaj trokitni lehtë mbi mesazh ose

videotelefonatë dhe filloni të bisedoni.

Për të mësuar më shumë për Hangouts™

Kur aplikacioni Hangouts™ është i hapur, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni

lehtë mbi

Ndihma.

61

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.