Sony Xperia E3 - Leximi dhe dërgimi i mesazheve

background image

Leximi dhe dërgimi i mesazheve

Aplikacioni Mesazhimi i shfaq mesazhet tuaja si biseda, gjë që do të thotë se të gjithë

mesazhet për te një person i caktuar dhe të ardhura nga ai grupohen së bashku. Për të

dërguar mesazhe multimediale, keni nevojë për cilësimet e duhura të MMS-së në pajisjen

tuaj. Shihni

Cilësimet e internetit dhe MMS në faqen 27 .

Numri i shenjave që mund të dërgoni një mesazh të vetëm ndryshon në varësi të operatorit dhe

gjuhës që përdorni. Madhësia maksimale e një mesazhi multimedial, që përfshin madhësinë e

skedarëve të shtuar të mediave, varet gjithashtu nga përdoruesi. Kontaktoni operatorin e rrjetit

tuaj për më shumë informacion.

1

Ktheheni te lista e bisedave

2

Shihni opsionet

3

Mesazhet e dërguara dhe të marra

4

Butoni i dërgimit

5

Shtoni bashkëngjitjet

6

Bashkëngjitni një vendndodhje

7

Bashkëngjitni një shënim të shkruar me dorë ose imazh

8

Nxirrni një foto dhe e bashkëngjitni

9

Bashkëngjitni një foto të ruajtur në pajisjen tuaj

10 Fusha e tekstit

Për të krijuar dhe për të dërguar një mesazh

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , më pas gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi .

3

Futni emrin ose numrin e telefonit të marrësit, ose informacionet e tjera të kontaktit

që keni ruajtur rreth marrësit, pastaj përzgjidhni nga lista që shfaqet. Nëse marrësi

nuk është renditur si kontakt, futeni vetë numrin e marrësit.

4

Trokitni lehtë mbi

Shkruaj mesazh dhe futni tekstin e mesazhit tuaj.

5

Nëse dëshironi të shtoni një bashkëngjitje, trokitni lehtë mbi dhe përzgjidhni një

opsion.

6

Për të dërguar mesazhin, trokitni lehtë mbi

Dërgo.

Nëse dilni nga një mesazh para se ta dërgoni, ai do të ruhet si skicë. Biseda etiketohet me

fjalën

Skicë.

58

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të lexuar një mesazh të marrë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi bisedën e dëshiruar.

3

Nëse mesazhi nuk është shkarkuar ende, trokitni lehtë dhe mbani mesazhin dhe

pastaj trokitni lehtë mbi

Shkarko mesazhin.

Të gjitha mesazhet e mara ruhen në mënyrë të paracaktuar në kujtesën e pajisjes.

Për t'iu përgjigjur një mesazhi

1

Nga Ekrani bazë juaj, takoni , pastaj gjeni dhe takoni .

2

Takoni bisedën që përmban mesazhin.

3

Futni përgjigjen tuaj dhe takoni

Dërgo.

Për të përcjellë një mesazh

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , më pas gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi bisedën që përmban mesazhin që dëshironi të përcillni.

3

Prekni dhe mbani mesazhin që dëshironi të përcillni dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Përcill mesazhin.

4

Futni emrin ose numrin e telefonit të marrësit, ose informacionet e tjera të kontaktit

që keni ruajtur rreth marrësit, pastaj përzgjidhni nga lista që shfaqet. Nëse marrësi

nuk është renditur si kontakt, futeni vetë numrin e marrësit.

5

Modifikoni mesazhin nëse nevojitet dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Dërgo.

Për të ruajtur një skedar që përfshihet në një mesazh të marë

1

Nga Ekrani bazë juaj, takoni , pastaj gjeni dhe takoni .

2

Takoni bisedën që dëshironi të hapni.

3

Nëse mesazhi nuk është shkarkuar ende, takoni dhe mbani mesazhin, pastaj

takoni

Shkarko mesazhin.

4

Takoni dhe mbani skedarin që dëshironi të ruani, pastaj përzgjidhni mundësinë e

dëshiruar.