Sony Xperia E3 - Shkurtoret dhe dosjet

background image

Shkurtoret dhe dosjet

Përdorni shkurtoret dhe dosjet për të menaxhuar aplikacionet tuaja dhe për të mbajtur të

rregullt ekranin tuaj bazë.

20

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Qasuni te një dosje që përmban aplikacione

2

Qasuni te një aplikacion duke përdorur një shkurtore

Për të shtuar një shkurtore në ekranin tuaj bazë

1

Prekni dhe mbani një zonë bosh te Ekrani bazë derisa të dridhet pajisja dhe të

shfaqet menyja e përshtatjes.

2

Në menynë e përshtatjes, trokitni lehtë mbi

Aplikacionet.

3

Lëvizni nëpër listën e aplikacioneve dhe përzgjidhni një aplikacion. Aplikacioni i

përzgjedhur do të shtohet te Ekrani bazë.

Përndryshe, në hapin 3, mund të trokitni lehtë mbi

Shkurtoret dhe pastaj të përzgjidhni një

aplikacion nga lista e disponueshme. Nëse e përdorni këtë metodë për të shtuar shkurtore,

disa nga aplikacionet e disponueshme ju lejojnë të shtoni një funksionalitet të caktuar te

shkurtorja.

Për të zhvendosur një objekt në ekranin bazë

Prekni dhe mbani objektin derisa ai të zmadhohet dhe pajisja dridhet. Pastaj

tërhiqeni objektin te vendi i ri.

Për të fshirë një objekt nga ekrani bazë

Prekni dhe mbani një objekt derisa të zmadhohet dhe pajisja të dridhet, pastaj

zvarriteni objektin në .

Për të krijuar një dosje në ekranin bazë

Prekni dhe mbani një ikonë të aplikacioneve ose një shkurtore derisa ajo të

zmadhohet dhe pajisja të vibrojë, pastaj tërhiqeni dhe vendoseni mbi një aplikacion

ose shkurtore tjetër.

Për të shtuar elementë në një dosje në ekranin bazë

Prekni dhe mbani një objekt derisa të zmadhohet dhe pajisja vibron, pastaj

tërhiqeni objektin në dosje.

Për të riemërtuar një dosje në ekranin bazë

1

Trokitni lehtë mbi dosje për ta hapur.

2

Takoni shiritin e titullit të dosjes, për të afishuar fushën

Emri i dosjes.

3

Futni emrin e ri të dosjes dhe trokitni lehtë mbi

U krye.