Sony Xperia E3 - Përdorimi i ekranit me prekje

background image

Përdorimi i ekranit me prekje

Trokitja e lehtë

Hapni ose përzgjidhni një objekt.

Shenjoni ose çshenjoni një kuti zgjedhjeje ose opsion.

Futni tekstin duke përdorur tastierën në ekran.

Prekja dhe mbajtja

Zhvendosni një objekt.

Aktivizoni një meny specifike për objektin.

Aktivizoni regjimin e përzgjedhjes, për shembull, për të përzgjedhur disa objekte nga një

listë.

12

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Afrimi dhe largimi i gishtave

Zmadhoni ose zvogëloni një foto ose një hartë në një faqe uebi.

Rrëshqitja e shpejtë

Lëvizni lart ose poshtë në një listë.

Lëvizni majtas ose djathtas, për shembull, midis paneleve të ekranit bazë.

13

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Goditja e lehtë

Lëvizni shpejt, për shembull, në një listë ose në një faqe uebi. Mund të ndaloni lëvizjen

duke trokitur lehtë në ekran.