Sony Xperia E3 - Namestitev one-touch

background image

Namestitev one-touch

Funkcijo namestitve one-touch lahko uporabite za samodejni zagon namestitve več

funkcij, ki delujejo v brezžičnem načinu med napravama Xperia™. Namestitev one-touch

lahko na primer uporabite za konfiguracijo osnovnih nastavitev za funkcijo zrcaljenja

zaslona in programa Xperia Link™.
Funkcija namestitve one-touch se aktivira preko NFC. Ostale funkcije one-touch

vključujejo Bluetooth® in predstavnostni strežnik. Za več informacij o namestitvi zrcaljenja

zaslona, predstavnostnega strežnika, NFC in funkcije Bluetooth® glejte ustrezna poglavja

v navodilih za uporabo.

Zagon namestitve one-touch v napravi

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave Xperia™ > Nastavitve One-

touch. Funkcija NFC se samodejno vklopi.

3

Poskrbite, da je funkcija NFC vklopljena tudi v drugi napravi Xperia™.

4

Poskrbite, da sta zaslona na obeh napravah odklenjena in aktivna.

5

Obe napravi postavite skupaj, tako da bo območje zaznavanja NFC vsake naprave

segalo v območje zaznavanja druge naprave. Funkcija namestitve one-touch se

zažene samodejno.

Obe napravi morata podpirati funkcijo namestitve one-touch.

98

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.