Sony Xperia E3 - Omejevanje klicev

background image

Omejevanje klicev

Blokirate lahko vse ali le določene kategorije dohodnih in odhodnih klicev. Če ste od

svojega ponudnika storitev prejeli kodo PIN2, lahko uporabite seznam številk za

predpisane klice in tako omejite odhodne klice. Če določene številke ne želite blokirati,

obiščite in prenesite programe iz Google Play™, ki podpirajo to funkcijo.

Blokiranje dohodnih ali odhodnih klicev

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klicne nastavitve.

3

Tapnite

Zapora za klice in izberite eno od možnosti.

4

Vnesite geslo in tapnite

Omogoči.

Ko prvič nastavite blokado klicev, morate vnesti geslo za aktivacijo funkcije blokiranja klicev.

Če želite kasneje urejati nastavitve blokiranja klicev, morate uporabiti isto geslo.

Omogočanje ali onemogočanje predpisanih klicev

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klicne nastavitve > Številke za predpisane klice.

3

Tapnite

Aktiviraj predpisane klice ali Izklopi predpisane klice.

4

Vnesite kodo PIN2 in tapnite

V redu.

Dostop do seznama sprejetih prejemnikov klica

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klicne nastavitve > Številke za predpisane klice

>

Številke za predpisane klice.

Spreminjanje kode PIN2 za kartico SIM

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klicne nastavitve.

3

Tapnite

Številke za predpisane klice > Spremeni PIN2.

4

Vnesite prejšnjo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite

V redu.

5

Vnesite novo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite

V redu.

6

Potrdite novo kodo PIN2 in tapnite

V redu.