Sony Xperia E3 - Kazalo

background image

Kazalo

Uvod...............................................................................................6

O teh navodilih za uporabo..................................................................6
Pregled............................................................................................... 6
Sestavljanje......................................................................................... 7
Zaščita zaslona................................................................................... 9
Prvi zagon naprave............................................................................10
Zakaj potrebujem račun Google™?...................................................10
Polnjenje naprave..............................................................................11

Osnove......................................................................................... 12

Uporaba zaslona na dotik..................................................................12
Zaklepanje in odklepanje zaslona...................................................... 14
Začetni zaslon................................................................................... 15
Zaslon s programi............................................................................. 16
Krmarjenje med programi..................................................................17
Stresite napravo, da odprete program...............................................18
Programčki....................................................................................... 18
Gradniki............................................................................................ 19
Bližnjice in mape............................................................................... 20
Ozadja in teme.................................................................................. 21
Zajem zaslona................................................................................... 21
Stanje in obvestila............................................................................. 22
Ikone v vrstici stanja.......................................................................... 23
Pregled programov........................................................................... 24

Prenašanje programov................................................................. 26

Prenašanje programov iz trgovine Google Play™.............................. 26
Prenašanje programov iz drugih virov................................................ 26

Internet in omrežja........................................................................27

Brskanje po spletu............................................................................ 27
Nastavitve interneta in sporočil MMS ................................................27
Wi-Fi®.............................................................................................. 28
Souporaba mobilne podatkovne povezave........................................30
Nadzor uporabe podatkov................................................................ 31
Izbira mobilnega omrežja...................................................................32
Navidezna zasebna omrežja (VPN).................................................... 32

Sinhroniziranje podatkov v napravi.............................................. 34

Sinhroniziranje spletnih računov........................................................ 34
Sinhroniziranje računa Microsoft® Exchange ActiveSync®................34

Osnovne nastavitve......................................................................36

Dostop do nastavitev........................................................................ 36

2

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Zvok, način zvonjenja in glasnost...................................................... 36
Zaščita kartice SIM ...........................................................................37
Nastavitve zaslona............................................................................ 37
Zaklepanje zaslona............................................................................38
Nastavitve jezika................................................................................39
Datum in čas.....................................................................................39
Izboljšanje izhodnega zvoka.............................................................. 40

Vnašanje besedila........................................................................ 41

Zaslonska tipkovnica.........................................................................41
Vnašanje besedila z govorom............................................................42
Urejanje besedila...............................................................................42
Nastavitve tipkovnice.........................................................................43

Klicanje.........................................................................................44

Klicanje............................................................................................. 44
Prejemanje klicev.............................................................................. 45
Trenutni klici...................................................................................... 47
Uporaba dnevnika klicev................................................................... 47
Posredovanje klicev...........................................................................48
Omejevanje klicev..............................................................................48
Več klicev..........................................................................................48
Konferenčni klici................................................................................ 49
Telefonski predal............................................................................... 49
Klici v sili............................................................................................50

Imenik ..........................................................................................51

Prenašanje stikov.............................................................................. 51
Iskanje in ogled stikov....................................................................... 52
Dodajanje in urejanje stikov............................................................... 53
Dodajanje medicinskih informacij in informacij za klic v sili..................54
Priljubljene in skupine........................................................................ 55
Pošiljanje podatkov za stik................................................................ 56
Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik....................... 56
Varnostno kopiranje stikov................................................................ 56

Sporočanje in pogovor.................................................................58

Branje in pošiljanje sporočil............................................................... 58
Razvrščanje sporočil......................................................................... 59
Vzpostavljanje klica iz sporočila......................................................... 60
Možnosti sporočanja......................................................................... 60
Neposredno sporočanje in videoklepet..............................................60

E-pošta.........................................................................................62

Nastavitev e-pošte............................................................................ 62
Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil.........................................62
Podokno predogleda e-pošte............................................................63

3

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Razvrščanje e-poštnih sporočil..........................................................64
Nastavitve e-poštnega računa...........................................................65
Gmail™.............................................................................................65

Glasba ......................................................................................... 66

Prenašanje glasbe v napravo ............................................................66
Poslušanje glasbe............................................................................. 66
Meni začetnega zaslona v programu Walkman®...............................68
Seznami predvajanja......................................................................... 69
Souporaba glasbe.............................................................................70
Izboljšanje zvoka............................................................................... 70
Ponazoritve ...................................................................................... 70
Prepoznavanje glasbe s programom TrackID™.................................71
Spletna storitev Music Ulimited..........................................................72

FM-radio.......................................................................................73

Poslušanje radia................................................................................73
Priljubljene radijske postaje................................................................74
Nastavitve zvoka............................................................................... 74

Kamera......................................................................................... 75

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov....................................... 75
Funkcija Smile Shutter™ za fotografiranje nasmehov na obrazih....... 76
Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam.................................. 76
Splošne nastavitve kamere................................................................77
Nastavitve fotoaparata...................................................................... 78
Nastavitve videokamere.................................................................... 80

Fotografije in videoposnetki v programu Album.......................... 82

Ogled fotografij in videoposnetkov.....................................................82
Souporaba in upravljanje fotografij in videoposnetkov........................83
Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij............................84
Meni začetnega zaslona v programu Album...................................... 85
Ogled fotografij na zemljevidu............................................................86

Videoposnetki...............................................................................88

Predvajanje videoposnetkov s programom Filmi................................ 88
Prenašanje videoposnetkov v napravo ............................................. 89
Upravljanje videovsebine................................................................... 89
Storitev Video Unlimited.................................................................... 90

Povezljivost.................................................................................. 91

Souporaba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™................ 91
Igranje iger na televizorju z brezžičnim krmilnikom
DUALSHOCK™3.............................................................................. 93
NFC.................................................................................................. 94
Brezžična tehnologija Bluetooth®......................................................96
Namestitev one-touch.......................................................................98

4

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas.......99

Nadzor dodatkov in nastavitev s programom Smart Connect............99
Uporaba naprave kot središča za dobro počutje s tehnologijo ANT
+™................................................................................................. 100
Uporaba naprave kot denarnice...................................................... 101

Potovanja in zemljevidi...............................................................102

Uporaba lokacijskih storitev.............................................................102
Google Zemljevidi™ in krmarjenje....................................................102
Uporaba prenosa podatkov na potovanju........................................104
Način za letenje...............................................................................104

Koledar in alarm......................................................................... 105

Koledar........................................................................................... 105
Alarm in ura.....................................................................................106

Podpora in vzdrževanje..............................................................108

Podpora za vašo napravo............................................................... 108
Orodja računalnika.......................................................................... 108
Posodabljanje naprave.................................................................... 108
Številka IMEI....................................................................................110
Upravljanje baterije in porabe.......................................................... 110
Pomnilnik in uporaba.......................................................................112
Upravljanje datotek z računalnikom................................................. 114
Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine......................................115
Vnovični zagon in ponastavitev naprave.......................................... 116
Recikliranje naprave........................................................................ 118
Omejitve storitev in funkcij............................................................... 118
Pravne informacije...........................................................................118

5

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.