Sony Xperia E3 - Zamknutie obrazovky

background image

Zamknutie obrazovky

Obrazovku možno zamknúť viacerými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia každého typu

zamknutia je uvedená nižšie od najslabšej po najsilnejšiu:

Potiahnutie prstom – žiadna ochrana, ale rýchly prístup na plochu

Odomknutie tvárou – zariadenie sa odomkne, keď sa naň budete pozerať

Vzor odomknutia – zariadenie sa odomkne po nakreslení jednoduchého vzoru prstom

Kód PIN odomknutia – zariadenie sa odomkne po zadaní najmenej štvormiestneho

číselného kódu PIN

Heslo odomknutia – zariadenie sa odomkne po zadaní alfanumerického hesla

Je veľmi dôležité zapamätať si vzor odomknutia obrazovky, kód PIN alebo heslo. Ak uvedené

informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité dáta, napríklad

kontakty a správy.

Nastavenie funkcie Face Unlock

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položky >

Nastavenie >

Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky.

2

Ťuknite na položku

Odomknutie tvárou a podľa pokynov v zariadení odfotografujte

svoju tvár.

3

Po úspešnom odfotografovaní tváre ťuknite na položku

Pokračovať.

4

Vyberte záložnú metódu odomknutia a nastavenie dokončite podľa pokynov

v zariadení.

Najlepšie výsledky získate, keď svoju tvár odfotografuje v miestnosti, v ktorej je dostatočné,

ale nie príliš jasné osvetlenie, a zariadenie podržíte v úrovni očí.

Odomknutie obrazovky pomocou funkcie Face Unlock

1

Aktivujte obrazovku.

2

Pozerajte sa na zariadenie pod rovnakým uhlom, pod akým ste fotografovali svoju

tvár pre funkciu Face Unlock.

Ak sa funkcii Face Unlock nepodarí rozpoznať vašu tvár, na odomknutie obrazovky bude

potrebné použiť záložnú metódu odomknutia.

Vytvorenie vzoru zamknutia obrazovky

1

Na ploche ťuknite na .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Vzor

a ťuknite na ne.

3

Postupujte podľa pokynov v zariadení.

Ak pri pokuse o odomknutie zariadenia bude váš vzor zamknutia odmietnutý päťkrát za sebou,

do ďalšieho pokusu budete musieť počkať 30 sekúnd.

39

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zmena vzoru zamknutia obrazovky

1

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky

a ťuknite na ne.

2

Navrhnite vzor odomknutia obrazovky.

3

Ťuknite na položku

Vzor a postupujte podľa pokynov v zariadení.

Vytvorenie PIN na odomknutie obrazovky

1

Na obrazovke Home screen ťuknite na položku >

Nastavenie > Zabezpečenie

>

Uzamknutie obrazovky > Kód PIN.

2

Zadajte číselný kód PIN.

3

V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo minimalizujte klávesnicu.

4

Ťuknite na položku

Pokračovať.

5

Opäť zadajte kód PIN a potvrďte ho.

6

V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo minimalizujte klávesnicu.

7

Ťuknite na položku

OK.

Ak chcete vytvoriť heslo na uzamknutie obrazovky

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite >

Nastavenie > Zabezpečenie >

Uzamknutie obrazovky > Heslo.

2

Zadajte heslo.

3

V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo minimalizujte klávesnicu.

4

Ťuknite na položku

Pokračovať.

5

Opäť zadajte heslo a potvrďte ho.

6

V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo minimalizujte klávesnicu.

7

Ťuknite na položku

OK.

Zmena typu zámku obrazovky

1

Na ploche ťuknite na .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky

a ťuknite na ne.

3

Podľa pokynov v zariadení vyberte iný typ zámku obrazovky.