Sony Xperia E3 - Navigácia v aplikáciách

background image

Navigácia v aplikáciách

Na navigáciu medzi aplikáciami môžete použiť navigačné tlačidlá, panel obľúbených

položiek, funkciu rýchleho spustenia aplikácií a okno naposledy použitých aplikácií, ktoré

vám umožňujú jednoduché prepínanie všetkých naposledy použitých aplikácií. Niektoré

aplikácie sa po stlačení tlačidla ukončia a zatvoria, zatiaľ čo iné sú naďalej spustené

na pozadí alebo sa pozastavia. Ak je aplikácia pozastavená alebo spustená na pozadí,

pri ďalšom otvorení aplikácie môžete pokračovať tam, kde ste prestali.

1

Okno naposledy použitých aplikácií – otvorenie naposledy použitej aplikácie

2

Panel obľúbených položiek – otvorenie skratky pre aplikácie alebo widgety

3

Navigačné tlačidlo Úloha – otvorenie okna naposledy použitých aplikácií a panela malých aplikácií

4

Navigačné tlačidlo Domov – ukončenie aplikácie a návrat na plochu

5

Navigačné tlačidlo Naspäť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie

Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

Stlačte .

17

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zatvorenie všetkých nedávno používaných aplikácií

Ťuknite na tlačidlo a ťuknite na položku

Zatvoriť všetko.

Otvorenie ponuky v aplikácii

Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .

Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.