Sony Xperia E3 - Synchronizácia s online účtami

background image

Synchronizácia s online účtami

Synchronizujte svoje zariadenie s kontaktmi, e-mailom, udalosťami kalendára a ďalšími

informáciami z online účtov, napríklad z e-mailových účtov Gmail™, Exchange

ActiveSync, Facebook™, Flickr™ alebo Twitter™. Dáta môžete synchronizovať

automaticky so všetkými účtami naraz pomocou aktivácie funkcie automatickej

synchronizácie alebo môžete každý účet synchronizovať manuálne.

Nastavenie synchronizácie účtu online

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky

Nastavenie > Pridať účet a vyberte účet, ktorý chcete pridať.

3

Podľa pokynov vytvorte účet alebo sa prihláste, ak už účet máte.

Manuálna synchronizácia s účtom online

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položky >

Nastavenie.

2

V časti

Účty vyberte typ účtu a potom ťuknite na názov účtu, s ktorým chcete

synchronizovať. Zobrazí sa zoznam položiek, ktoré môžete synchronizovať

s účtom.

3

Označte položky, ktoré chcete synchronizovať.

4

Ťuknite na položku a potom na položku

Synchronizovať.

Odstránenie účtu online

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položky >

Nastavenie.

2

V časti

Účty vyberte typ účtu a potom ťuknite na názov účtu, ktorý chcete

odstrániť.

3

Ťuknite na položku a potom na položku

Odstrániť účet.

4

Akciu potvrďte opätovným ťuknutím na položku

Odstrániť účet.