Sony Xperia E3 - Podpora zariadenia

background image

Podpora zariadenia

S aplikáciou Podpora na zariadení môžete vyhľadať používateľskú príručku, prečítať si

príručky riešenia problémov a nájsť informácie o aktualizáciách softvéru, prípadne iné

informácie súvisiace s produktom.

Prístup k aplikácii Podpora

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na a potom zvoľte požadovanú položku podpory.

Uistite sa, že máte funkčné internetové pripojenie, najlepšie pomocou siete Wi-Fi®, čím znížite

poplatky za dátový prenos pri používaní aplikácie Podpora.

Pomoc v ponukách a aplikáciách

Niektoré aplikácie a nastavenia majú v ponuke možností dostupnú položku Pomoc, ktorú

v týchto aplikáciách signalizuje .

Pomôžte nám vylepšiť náš softvér

Máte možnosť povoliť odosielanie informácií o používaní vášho zariadenia, aby

spoločnosť Sony Mobile mohla prijímať anonymné chybové hlásenia a štatistiky, ktoré jej

pomôžu vylepšiť softvér. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

Povolenie odosielania informácií o používaní

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Informácie o telefóne > Nastavenie inform. o

používaní a ťuknite na ne.

3

Ak nie je začiarknuté políčko

Odoslať informácie o používaní, začiarknite ho.

4

Ťuknite na položku

Súhlasím.