Sony Xperia E3 - Aktualizácia zariadenia

background image

Aktualizácia zariadenia

Softvér vo svojom zariadení by ste mali aktualizovať na získanie najnovších funkcií,

vylepšení a opráv chýb, a zabezpečili si tak optimálny výkon. Keď je k dispozícii

aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa zobrazí symbol . Nové aktualizácie môžete

vyhľadávať aj manuálne.
Aktualizácie softvéru najjednoduchšie nainštalujete bezdrôtovo zo zariadenia. Niektoré

aktualizácie však nie sú k dispozícii prostredníctvom bezdrôtového preberania. Na
aktualizáciu zariadenia je v PC alebo v počítači Apple

®

Mac

®

potrebná aplikácia Xperia™

Companion.
Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru nájdete na adrese

www.sonymobile.com/update.

Aktualizácii môže zabrániť nedostatok voľného úložného miesta. Pred pokusom o aktualizáciu

sa uistite, že máte dostatok voľného úložného miesta.

Hľadanie nového softvéru

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku

Centrum aktualizácií a ťuknite na ňu.

3

Ak chcete skontrolovať, či máte nainštalovaný najnovší softvér, ťuknite na položku

Systém. Ak chcete vyhľadať aktualizácie aplikácií nainštalovaných v zariadení,

ťuknite na položku

Aktualiz..

Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Na bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia použite aplikáciu Update Center. Používa sa na

aktualizácie aplikácií aj systému a zjednodušuje tiež preberanie nových aplikácií

vyvinutých pre vaše zariadenie. Dostupnosť preberania aktualizácií prostredníctvom

mobilnej siete závisí od vášho operátora. Na preberanie nového softvéru sa odporúča

používať namiesto mobilnej siete sieť Wi-Fi®, aby ste sa vyhli poplatkom za dátový

prenos.

Prevzatie a inštalácia aktualizácie systému

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Centrum aktualizácií > Systém a ťuknite na ne.

3

Vyberte požadovanú aktualizáciu systému a potom ťuknite na položku .

4

Po dokončení preberania ťuknite na položku a dokončite inštaláciu podľa

pokynov na obrazovke.

Prevzatie a inštalácia aktualizácií aplikácií

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Centrum aktualizácií > Systém a ťuknite na ne.

3

Ak chcete prevziať konkrétnu aktualizáciu aplikácie, vyberte aktualizáciu a ťuknite

na položku . Ak chcete prevziať všetky dostupné aktualizácie aplikácií, ťuknite na

položku . Aktualizácie sa nainštalujú automaticky po prevzatí.

Aktualizácia vášho zariadenia pomocou počítača

Softvérové aktualizácie môžete prevziať a nainštalovať na zariadenie pomocou počítača
pripojeného na internet. Budete potrebovať kábel USB a PC alebo počítač Apple

®

Mac

®

so spusteným softvérom Xperia™ Companion.

Ak na príslušnom počítači nemáte nainštalovaný softvér Xperia™ Companion, pripojte

zariadenie pomocou kábla USB a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

112

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Aktualizácia zariadenia pomocou počítača

1

Uistite sa, že máte aplikáciu Xperia™ Companion nainštalovanú na PC alebo
počítači Apple

®

Mac

®

.

2

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

3

Počítač: Spustite softvér Xperia™ Companion. Po krátkej dobe počítač

zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia a vyhľadá nový softvér.

4

Počítač: Ak sa rozpozná nová softvérová aktualizácia, zobrazí sa automaticky

otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke spustite príslušné softvérové

aktualizácie.

Ak zariadenie pripojíte k počítaču prostredníctvom kábla USB, budete vyzvaní na inštaláciu

softvéru alebo zrušenie, pokiaľ ste predtým neoznačili možnosť

Už nezobrazovať.