Sony Xperia E3 - Kalendár

background image

Kalendár a budík

Kalendár

Aplikáciu Kalendár môžete používať na spravovanie časového plánu. Ak ste sa prihlásili

do niektorých online účtov, ktoré obsahujú kalendáre, napríklad do účtu Google™ alebo

Xperia™ so službou Facebook, a synchronizovali s nimi svoje zariadenie, udalosti

kalendára z týchto účtov sa zobrazia aj v aplikácii Kalendár. Môžete vybrať, ktoré

kalendáre začleníte do kombinovaného zobrazenia Kalendár.
Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, zariadenie ju pripomenie prehraním krátkeho

zvuku upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí položka .

1 Výber typu zobrazenia a kalendárov, ktoré chcete zobraziť

2 Návrat na aktuálny dátum

3 Prístup k nastaveniam a iným možnostiam

4 Rýchlejšie prehľadávanie pomocou dotyku rýchlym pohybom doľava alebo doprava

5 Vybratý dátum

6 Agenda vybratého dňa

7 Pridanie udalosti kalendára

Vytvorenie udalosti kalendára

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku a potom na položku

Kalendár.

2

Ťuknite na položku .

3

Ak ste si kalendár zosynchronizovali s minimálne jedným účtom, vyberte účet, do

ktorého chcete túto udalosť pridať. Ak chcete túto udalosť pridať iba do

zariadenia, ťuknite na položku

Kalendár zariadenia.

4

Zadajte alebo vyberte požadované informácie a k udalosti pridajte účastníkov.

5

Ak chcete uložiť udalosť alebo odoslať pozvánky, ťuknite na položku

Hotovo.

Zobrazenie udalosti kalendára

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku a potom na položku

Kalendár.

2

Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.

Zobrazenie viacerých kalendárov

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku a potom vyhľadajte

položku

Kalendár a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položku a začiarknite políčka kalendárov, ktoré chcete zobraziť.

107

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Priblíženie zobrazenia kalendára

Pri výbere zobrazenia

Týždeň alebo Deň priblížite obrazovku stiahnutím prstov.

Zobrazenie štátnych sviatkov v aplikácii Kalendár

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku a potom na položku

Kalendár.

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenia.

3

Ťuknite na položku

Štátne sviatky.

4

Vyberte niektorú z možností alebo ich kombináciu a ťuknite na položku

OK.

Zobrazenie narodenín v aplikácii Kalendár

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku a potom na položku

Kalendár.

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenia.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Narodeniny doprava.

4

Ťuknite na položku

Narodeniny a vyberte skupinu kontaktov, ktorých narodeniny

chcete zobraziť.

Zobrazenie predpovede počasia v aplikácii Kalendár

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku a potom na položku

Kalendár.

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenia.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Predpoveď počasia doprava.

4

Ak sú služby určovania miesta vypnuté, ťuknite na položku

Pridať a vyhľadajte

mesto, ktoré chcete pridať.

Ďalšie informácie o zapnutí služieb určovania miesta nájdete v časti

Používanie služieb

určovania miesta

na strane 104 .

Zmena nastavení predpovede počasia v aplikácii Kalendár

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku a potom na položku

Kalendár.

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenia.

3

Ťuknite na položku

Predpoveď počasia.

4

Podľa potreby upravte nastavenia.