Sony Xperia E3 - Nastavenie e-mailového účtu

background image

Nastavenie e-mailového účtu

Odstránenie e-mailového konta zo zariadenia

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

E-mail.

3

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku

Nastavenia.

4

Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.

5

Ťuknite na položky

Odstrániť účet > OK.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

E-mail.

3

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku

Nastavenia.

4

Vyberte účet, v ktorom si želáte zmeniť frekvenciu kontroly prijatých správ.

5

Ťuknite na položky

Frekvencia kontrol. e-mailov > Frekvencia kontroly a vyberte

možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede Mimo kancelárie v účte služby Exchange Active

Sync

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku a potom vyhľadajte

položku

E-mail a ťuknite na ňu.

2

Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku

Nastavenia.

3

Vyberte účet služby EAS (Exchange Active Sync), pre ktorý si želáte nastaviť

automatickú odpoveď Mimo kancelárie.

4

Ťuknite na položku

Mimo pracoviska.

5

Ak chcete zapnúť funkciu, posuňte jazdec vedľa položky

Mimo pracoviska

doprava.

6

Ak je to potrebné, označte zaškrtávacie políčko

Nastaviť časový rozsah a

nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpoveď.

7

Zadajte správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.

8

Výber potvrďte ťuknutím na položku

OK.