Sony Xperia E3 - Partajarea conţinutului cu dispozitive DLNA Certified™

background image

Partajarea conţinutului cu dispozitive DLNA Certified™

Puteţi să vizualizaţi sau să redaţi conţinut media salvat în dispozitivul dvs. pe alte

dispozitive, cum ar fi, de exemplu, un televizor sau un computer. Astfel de dispozitive

trebuie să dispună de certificarea DLNA Certified™ acordată de Digital Living Network

Alliance şi toate dispozitivele trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea Wi-Fi® pentru a se

putea partaja conţinutul. De asemenea, puteţi să vizualizaţi sau să redaţi conţinut de pe

alte dispozitive DLNA Certified™ pe dispozitivul dvs.
După ce configuraţi partajarea conţinutului între dispozitive, puteţi, de exemplu, să

ascultaţi fişiere muzicale stocate pe computerul de acasă de pe dispozitiv sau să

vizualizaţi fotografii realizate cu aparatul foto al dispozitivului pe un televizor cu ecran

mare.

Redarea fişierelor de pe dispozitive DLNA Certified™ pe dispozitivul

dvs.

Când redaţi fişiere de pe un alt dispozitiv DLNA Certified™ pe dispozitivul dvs., celălalt

dispozitiv funcţionează ca un server. Cu alte cuvinte, acesta partajează conţinut printr-o

reţea. Dispozitivul de server trebuie să aibă activată funcţia de partajare a conţinutului şi

să permită accesul la dispozitivul dvs. De asemenea, trebuie să fie conectat la aceeaşi

reţea Wi-Fi® precum dispozitivul.

Pentru a reda o piesă partajată pe dispozitiv

1

Asiguraţi-că că dispozitivele cu care doriţi să partajaţi fişiere sunt conectate la

aceeaşi reţea Wi-Fi® ca şi dispozitivul.

2

În Ecran de pornire, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

WALKMAN.

3

Selectaţi un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.

4

Răsfoiţi folderele dispozitivului conectat şi selectaţi piesa pe care doriţi să o redaţi.

Redarea piesei începe automat.

Pentru a reda un clip video partajat pe dispozitiv

1

Asiguraţi-că că dispozitivele cu care doriţi să partajaţi fişiere sunt conectate la

aceeaşi reţea Wi-Fi® ca şi dispozitivul.

2

În Ecran de pornire, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

Filme.

3

Selectaţi un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.

4

Răsfoiţi folderele dispozitivului conectat şi selectaţi clipul video pe care doriţi să îl

redaţi.

Pentru a vizualiza o fotografie partajată pe dispozitiv

1

Asiguraţi-că că dispozitivele cu care doriţi să partajaţi fişiere sunt conectate la

aceeaşi reţea Wi-Fi® precum dispozitivul.

2

În Ecran de pornire, atingeţi uşor .

3

Găsiţi şi atingeţi uşor

Album. Sunt afişate toate albumele online disponibile şi

dispozitivele conectate.

4

Selectaţi un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.

5

Răsfoiţi folderele dispozitivelor conectate şi selectaţi o fotografie pentru a o

vizualiza.

Redarea fişierelor de pe dispozitivul dvs. pe dispozitive DLNA

Certified™

Înainte de a putea să vizualizaţi sau să redaţi fişiere media de pe dispozitiv pe alte

dispozitive DLNA Certified™, trebuie să configuraţi partajarea fişierelor pe dispozitiv.

Dispozitivele cu care partajaţi conţinut sunt denumite dispozitive client. De exemplu, un

televizor, un computer sau o tabletă poate funcţiona ca un dispozitiv client. Dispozitivul

dvs. funcţionează ca un server media atunci când face disponibil conţinut pentru

dispozitive client. Când configuraţi partajarea fişierelor pe dispozitiv, trebuie să acordaţi şi

permisiune de acces dispozitivelor client. După aceasta, astfel de dispozitive apar ca

95

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

dispozitive înregistrate. Dispozitivele care aşteaptă permisiune de acces sunt listate ca

dispozitive în aşteptare.

Pentru a configura partajarea fişierelor cu alte dispozitive DLNA Certified™

1

Conectaţi dispozitivul la o reţea Wi-Fi®.

2

În Ecran de pornire, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

3

Atingeţi uşor , apoi

Server media.

4

Pentru a activa funcţia

Partajare conţinut media, trageţi cursorul. apare în bara

de stare. Acum, dispozitivul poate funcţiona ca server media.

5

Conectaţi computerul sau alte dispozitive la aceeaşi reţea Wi-Fi® la care este

conectat dispozitivul dvs.

6

În bara de stare a dispozitivului apare o notificare. Deschideţi notificarea şi setaţi

permisiunile de acces relevante pentru alte dispozitive.

Instrucţiunile descrise mai sus pot să difere în funcţie de dispozitivele client utilizate. Consultaţi

ghidul de utilizare a dispozitivului client pentru mai multe informaţii. Dacă dispozitivul nu se

poate conecta, verificaţi dacă funcţionează reţeaua Wi-Fi®.

De asemenea, puteţi accesa meniul

Server media în Setări > Suport conectare Xperia™ >

Setări server media. Dacă închideţi vizualizarea Server media, funcţia de partajare de fişiere

rămâne în execuţie în fundal.

Pentru a opri partajarea fişierelor cu alte dispozitive DLNA Certified™

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Suport conectare Xperia™ > Setări server media.

3

Trageţi cursorul de lângă

Partajare conţinut media spre stânga.

Pentru a seta permisiunile de acces pentru un dispozitiv în aşteptare

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Suport conectare Xperia™ > Setări server media.

3

Selectaţi un dispozitiv din lista

Dispozitive în aşteptare.

4

Selectaţi un nivel de permisiune de acces.

Pentru a modifica numele unui dispozitiv înregistrat

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Suport conectare Xperia™ > Setări server media.

3

Selectaţi un dispozitiv din lista

Dispozitive înregistrate, apoi selectaţi Schimbare

nume.

4

Introduceţi un nume nou pentru dispozitiv.

Pentru a schimba nivelul de acces al unui dispozitiv înregistrat

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Suport conectare Xperia™ > Setări server media.

3

Selectaţi un dispozitiv din lista

Dispozitive înregistrate.

4

Atingeţi uşor

Modificare nivel de acces şi selectaţi o opţiune.

Pentru a obţine ajutor pentru partajarea conţinutului cu alte dispozitive DLNA

Certified™

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Suport conectare Xperia™ > Setări server media.

3

Atingeţi uşor .

Redarea fişierelor pe un Dispozitiv de redare media digital

Utilizând tehnologia DLNA™ puteţi transmite conţinutul media salvat pe dispozitiv către

alte dispozitive conectate la aceeaşi reţea Wi-Fi®. Celălalt dispozitiv trebuie să poată

funcţiona ca un Dispozitiv de redare media digital (DMR), ceea ce înseamnă că poate

reda conţinut primit de la dispozitivul dvs. Un dispozitiv DMR poate fi, de exemplu, un

96

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

televizor cu funcţie DLNA sau un PC pe care se execută Windows® 7 sau o versiune

ulterioară.

Setările pentru activarea Dispozitivului de redare media digital pot să difere în funcţie de

dispozitivul utilizat. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi ghidul utilizatorului pentru

dispozitivul respectiv.

Conţinutul cu Administrare drepturi digitale (DRM) nu se poate reda pe un dispozitiv de redare

media digital utilizând tehnologia DLNA™.

Pentru a vizualiza fotografii sau clipuri video de pe dispozitiv pe un dispozitiv DMR

1

Asiguraţi-vă că aţi configurat corect dispozitivul DMR şi că acesta este conectat la

aceeaşi reţea Wi-Fi® ca şi dispozitivul.

2

În Ecran de pornire, atingeţi uşor .

3

Găsiţi şi atingeţi uşor

Album.

4

Răsfoiţi şi deschideţi fişierul pe care doriţi să îl vizualizaţi.

5

Atingeţi uşor ecranul pentru a afişa barele de instrumente, apoi atingeţi uşor şi

selectaţi un dispozitiv DMR cu care să partajaţi conţinutul. Fişierele selectate încep

să fie redate în ordine cronologică pe dispozitivul pe care-l selectaţi.

6

Pentru deconectare de la dispozitivul DMR, atingeţi uşor şi selectaţi dispozitivul

dvs. Fişierul se opreşte din redare pe dispozitivul DMR, dar se redă în continuare

pe dispozitiv.

De asemenea, puteţi partaja un clip video din aplicaţia Filme de pe dispozitiv atingând uşor

clipul video şi apoi atingând uşor .

Pentru a reda o piesă muzicală de pe dispozitiv pe un dispozitiv DMR

1

Asiguraţi-vă că aţi configurat corect dispozitivul DMR şi că acesta este conectat la

aceeaşi reţea Wi-Fi® ca şi dispozitivul.

2

În Ecran de pornire, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

WALKMAN.

3

Selectaţi o categorie muzicală şi răsfoiţi la piesa pe care doriţi să o partajaţi, apoi

atingeţi uşor piesa.

4

Atingeţi uşor şi selectaţi un dispozitiv DMR cu care să partajaţi conţinutul. Piesa

este redată automat pe dispozitivul selectat.

5

Pentru deconectare de la dispozitivul DMR, atingeţi uşor şi selectaţi dispozitivul

dvs. Piesa se opreşte din redare pe dispozitivul DMR, dar se redă în continuare pe

dispozitiv.