Sony Xperia E3 - Organizarea mesajelor

background image

Organizarea mesajelor

Pentru a şterge un mesaj

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor conversaţia care conţine mesajul pe care doriţi să îl ştergeţi.

3

Atingeţi continuu mesajul pe care doriţi să-l ştergeţi, apoi atingeţi uşor

Ştergere

mesaj > Ştergere.

Pentru a şterge conversaţii

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Ştergere conversaţii.

3

Marcaţi casetele de selectare corespunzătoare conversaţiilor pe care doriţi să le

ştergeţi, apoi atingeţi uşor >

Ştergere.

Pentru a marca un mesaj cu stea

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor conversaţia pe care doriţi să o deschideţi.

3

În mesajul pe care doriţi să îl marcaţi cu stea, atingeţi uşor .

4

Pentru a anula marcarea cu stea a unui mesaj, atingeţi uşor .

Pentru a vizualiza mesaje marcate cu stea

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Mesaje marcate cu stea.

3

Toate mesajele marcate cu stea apar într-o listă.

Pentru a căuta mesaje

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Căutare.

3

Introduceţi cuvintele cheie de căutare. Rezultatele căutării apar într-o listă.

60

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.