Sony Xperia E3 - Vizualizarea fotografiilor şi a clipurilor video

background image

Vizualizarea fotografiilor şi a clipurilor video

Utilizaţi aplicaţia Album pentru a vizualiza fotografii şi a reda clipuri video realizate cu

aparatul foto sau pentru a vizualiza conţinut similar pe care l-aţi salvat pe dispozitiv.

Toate fotografiile şi clipurile video se afişează într-o grilă ordonată cronologic.

1

Atingeţi pictograma pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicaţiei Album.

2

Vizualizaţi opţiunile de meniu

3

Afişaţi o expunere de diapozitive a tuturor imaginilor dvs. sau a celor pe care le-aţi adăugat la Preferinţe

4

Trageţi marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul ecranului principal al

aplicaţiei Album

5

Data elementelor din grup

6

Atingeţi uşor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare

7

Defilaţi în sus sau în jos pentru a vizualiza conţinut

Pentru a vizualiza fotografii şi clipuri video

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Album.

3

Atingeţi uşor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare.

4

Atingeţi scurt spre stânga pentru a vizualiza următoarea fotografie sau următorul

clip video. Atingeţi scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video

anterior.

Dacă orientarea ecranului nu se schimbă automat atunci când întoarceţi dispozitivul în lateral,

marcaţi caseta de selectare

Rotire automată a ecranului de sub Setări > Afişaj.

Pentru a modifica dimensiunea miniaturilor

Când vizualizaţi miniaturi de fotografii şi clipuri video în Album, depărtaţi două

degete pentru a mări sau apropiaţi două degete pentru a micşora.

Pentru a mări/micşora o fotografie

Când vizualizaţi o fotografie, depărtaţi două degete pentru a mări sau apropiaţi două

degete pentru a micşora.

Pentru a viziona o expunere de diapozitive cu fotografiile dvs.

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa barele de

instrumente, apoi atingeţi uşor >

Diaporamă pentru a începe redarea tuturor

fotografiilor dintr-un album.

2

Atingeţi uşor o fotografie pentru a termina expunerea de diapozitive.

85

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a viziona o expunere de diapozitive a fotografiilor dvs. cu muzică

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor >

SensMe™ slideshow.

2

Selectaţi muzica şi tema pe care doriţi să le utilizaţi pentru expunerea de

diapozitive, apoi atingeţi uşor . Aplicaţia Album analizează fotografiile şi utilizează

date muzicale SensMe™ pentru a reda o expunere de diapozitive.

3

Pentru a întrerupe redarea, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa controalele, apoi

atingeţi uşor .

Pentru a reda un clip video

1

În aplicaţia Album, găsiţi şi atingeţi uşor clipul video pe care doriţi să îl redaţi.

2

Atingeţi uşor

Filme > O singură dată.

3

Dacă nu se afişează comenzile de redare, atingeţi uşor ecranul pentru a le afişa.

Pentru a ascunde comenzile, atingeţi uşor ecranul din nou.

Pentru a întrerupe redarea unui clip video

1

Atunci când este redat un clip video, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa

controalele.

2

Atingeţi uşor .

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi într-un clip video

1

Atunci când este redat un clip video, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa

controalele.

2

Trageţi de marcatorul barei de progres spre stânga pentru derulare înapoi sau

spre dreapta pentru derulare rapidă înainte.

Pentru a regla volumul unui clip video

Apăsaţi tasta de volum.