Sony Xperia E3 - Fotografierea şi înregistrarea video

background image

Fotografierea şi înregistrarea video

1

Aparatul foto frontal

2

Măriţi sau micşoraţi

3

Ecranul aparatului foto principal

4

Vizualizaţi fotografii şi clipuri video

5

Fotografiaţi sau înregistraţi clipuri video

6

Mergeţi înapoi cu un pas sau ieşiţi din aparatul foto

7

Modificaţi setările pentru modul de fotografiere

8

Accesaţi setările şi comenzile rapide ale aparatului foto

Pentru a fotografia atunci când ecranul este blocat

1

Pentru a activa ecranul, apăsaţi scurt pe tasta de alimentare .

2

Pentru a activa aparatul foto, atingeţi continuu şi trageţi în sus.

3

După ce se deschide aparatul foto, atingeţi uşor .

Pentru a face o fotografie atingând ecranul

1

Activaţi aparatul foto.

2

Atingeţi uşor , apoi .

3

Trageţi spre dreapta cursorul din dreptul funcţiei

Capturare la atingere.

4

Îndreptaţi aparatul foto spre subiect.

5

Pentru a activa focalizarea automată, atingeţi continuu un punct de pe ecran.

Când cadrul de focalizare devine albastru, ridicaţi degetul pentru a fotografia.

Pentru a fotografia atingând uşor butonul aparatului foto de pe ecran

1

Activaţi aparatul foto.

2

Îndreptaţi aparatul foto spre subiect.

3

Atingeţi uşor butonul aparatului foto de pe ecran . Fotografia se realizează

imediat ce ridicaţi degetul.

Pentru a realiza un autoportret utilizând aparatul foto frontal

1

Activaţi aparatul foto.

2

Atingeţi uşor

.

3

Pentru a face fotografia, atingeţi uşor butonul pentru aparatul foto de pe ecran .

Fotografia se realizează imediat ce ridicaţi degetul.

77

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a înregistra un clip video atingând uşor ecranul

1

Activaţi aparatul foto.

2

Îndreptaţi aparatul foto spre subiect.

3

Atingeţi uşor pentru a porni înregistrarea.

4

Atingeţi uşor pentru a opri înregistrarea.

Această funcţie este disponibilă numai în modul de fotografiere

Autoreglare superioară.

Pentru a vizualiza fotografiile şi clipurile video

1

Activaţi aparatul foto, apoi atingeţi uşor o miniatură pentru a deschide o fotografie

sau un clip video.

2

Atingeţi scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile şi clipurile

video.

Pentru a şterge o fotografie sau un clip video înregistrat

1

Răsfoiţi până la fotografia sau clipul video pe care doriţi să îl ştergeţi.

2

Atingeţi ecranul pentru a apărea .

3

Atingeţi uşor .

4

Atingeţi uşor

Şterg. pentru a confirma.