Sony Xperia E3 - Transferarea persoanelor de contact

background image

Transferarea persoanelor de contact

Există mai multe modalităţi de a transfera persoane de contact pe dispozitivul nou. Aflaţi

mai multe despre alegerea unei metode de transferare la

www.sonymobile.com/support.

Transferul persoanelor de contact utilizând un computer

Xperia™ Transfer este o aplicaţie care vă ajută să colectaţi persoane de contact din

vechiul dvs. dispozitiv şi să le transferaţi în noul dvs. dispozitiv. Aplicaţia Xperia™

Transfer, pe care o puteţi accesa din programul de computer Xperia™ Companion,

acceptă dispozitive mobile care funcţionează cu iOS/iCloud şi Android™. În cazul în care

comutaţi de la un dispozitiv iOS, caracteristica Potrivire aplicaţii sugerează sistemul

Android echivalent cu aplicaţiile dvs. iOS.
Pentru a utiliza Xperia™ Transfer, aveţi nevoie de:

un computer conectat la internet;

dispozitivul Android™ nou;

un cablu USB pentru noul dvs. dispozitiv Android™;

dispozitivul vechi;

un cablu USB pentru dispozitivul vechi.

Este posibil să aveţi nevoie de dispozitivul vechi. Pentru dispozitivele iOS, vă puteţi conecta

direct la iCloud sau puteţi utiliza o copie de rezervă locală. Pentru dispozitivele Sony deţinute

anterior, puteţi utiliza copiile de rezervă locale.

Pentru a transfera persoane de contact pe dispozitivul nou

1

Căutaţi şi descărcaţi Xperia™ Companion (pe PC sau Mac

®

) de la adresa http://

support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion, dacă software-ul nu

este instalat deja.

2

După instalarea reuşită, deschideţi software-ul Xperia™ Companion, apoi faceţi

clic pe

Xperia™ Transfer şi urmaţi instrucţiunile relevante pentru a transfera

persoanele de contact.

Transferarea persoanelor de contact utilizând un cont online

Dacă sincronizaţi persoane de contact de pe dispozitivul dvs. vechi pe computer
utilizând un cont online, de exemplu Google Sync™, Facebook™ sau Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, puteţi transfera persoanele de contact pe dispozitivul dvs. nou

utilizând contul respectiv.

Pentru a sincroniza persoanele de contact pe noul dvs. dispozitiv utilizând un cont de

sincronizare

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor , apoi .

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Setări> Conturi şi sincronizare.

3

Selectaţi contul din care doriţi să sincronizaţi persoanele de contact, apoi atingeţi

uşor >

Sincronizaţi acum.

Trebuie să fiţi autentificat la contul de sincronizare respectiv înainte să vă puteţi sincroniza

persoanele de contact cu acesta.

Alte metode pentru transferarea persoanelor de contact

Există mai multe alte modalităţi de a transfera persoane de contact de pe dispozitivul

vechi pe dispozitivul nou. De exemplu, puteţi să copiaţi persoane de contact pe o cartelă
de memorie, să utilizaţi tehnologia Bluetooth

®

sau să salvaţi contactele pe o cartelă SIM.

Pentru mai multe informaţii specifice despre transferarea persoanelor de contact de pe

un dispozitiv vechi, consultaţi ghidul de utilizare relevant.

52

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă de memorie

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor , apoi .

2

Apăsaţi pe , apoi atingeţi uşor

Importare pers. de contact > Cartelă SD.

3

Selectaţi fişierul pe care doriţi să-l importaţi.

Pentru a importa persoane de contact utilizând tehnologia Bluetooth

®

1

Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth

®

este activată şi că dispozitivul este detectabil.

2

Atunci când sunteţi notificat despre primirea unui fişier pe dispozitiv, trageţi în jos

bara de stare şi atingeţi uşor notificarea pentru a accepta transferul fişierului.

3

Atingeţi uşor

Acceptare pentru a porni transferul fişierului.

4

Trageţi în jos bara de stare. După finalizarea transferului, atingeţi uşor notificarea.

5

Atingeţi uşor fişierul primit.

Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă SIM

Este posibil să pierdeţi informaţii sau să dobândiţi mai multe intrări pentru o persoană de

contact în cazul în care transferaţi persoane de contact utilizând o cartelă SIM.

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Importare pers. de contact > Cartelă SIM.

3

Pentru a importa o singură persoană de contact, găsiţi-o şi atingeţi-o uşor. Pentru

a importa toate persoanele de contact, atingeţi uşor

Importare totală.