Sony Xperia E3 - Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć

background image

Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć

Zdjęcia zrobione aparatem urządzenia można edytować i modyfikować przy użyciu

różnych efektów. Można na przykład zmienić efekty świetlne. Zdjęcie ze zmianami jest

zapisywane jako osobny plik, a oryginał pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.

87

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak edytować zdjęcie

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycję .

Jak przyciąć zdjęcie

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycję .

2

W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje

Edytor zdjęć > Tylko

raz.

3

Stuknij kolejno pozycje >

Przytnij.

4

Stuknij pozycję i wybierz odpowiednią opcję.

5

Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy

kwadraty przy krawędziach znikną, przeciągnij krawędź do środka lub na

zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.

6

Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij

jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, aby kwadraty przy krawędziach

zniknęły, a następnie odpowiednio przeciągnij róg.

7

Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i

przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żądaną pozycję.

8

Stuknij pozycję

Zastosuj przycięcie.

9

Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję

Zapisz.

Jak zastosować efekty specjalne do zdjęcia

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycję .

2

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycje

Edytor zdjęć > Tylko raz.

3

Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.

4

Poddaj zdjęcie edycji, a następnie stuknij pozycję

Zapisz.

Jak poprawić jakość zdjęcia za pomocą ustawień zaawansowanych

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycję .

2

W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje

Edytor zdjęć > Tylko

raz.

3

Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.

4

Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję

Zapisz.

Jak dostosować ustawienia oświetlenia dla zdjęcia

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycję .

2

W przypadku wyświetlenia monitu wybierz kolejno pozycje

Edytor zdjęć > Tylko

raz.

3

Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.

4

Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję

Zapisz.

Jak ustawić poziom nasycenia kolorów zdjęcia

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycję .

2

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycje

Edytor zdjęć > Tylko raz.

3

Stuknij pozycję , a następnie wybierz opcję.

4

Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję

Zapisz.