Sony Xperia E3 - Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości

background image

Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij rozmowę.

3

Stuknij nazwę lub numer odbiorcy wyświetlony u góry ekranu, a następnie z

wyświetlonej listy wybierz numer, pod który chcesz zadzwonić.

4

Jeżeli odbiorca jest zapisany na liście kontaktów, stuknij numer telefonu, pod który

chcesz zadzwonić. Jeśli odbiorca nie jest zapisany na liście kontaktów, stuknij

pozycję .

Jak zapisać numer nadawcy jako kontakt

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycje >

Zapisz.

3

Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję

Utwórz nowy kontakt.

4

Zmodyfikuj informacje o kontakcie i stuknij pozycję

Gotowe.