Sony Xperia E3 - Stan i powiadomienia

background image

Stan i powiadomienia

Ikony na pasku stanu informują o zdarzeniach, takich jak nowe wiadomości,

powiadomienia kalendarza i trwające działania (np. pobieranie plików), a także zawierają

informacje takie jak poziom naładowania baterii i siła sygnału. Aby otworzyć panel

powiadomień i obsłużyć powiadomienia, można przeciągnąć w dół pasek stanu.

22

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak otworzyć lub zamknąć panel powiadomień

Jak odebrać powiadomienie

Stuknij powiadomienie.

Jak usunąć powiadomienie z panelu powiadomień

Umieść palec na powiadomieniu i muśnij w lewo lub w prawo.

Jak wyczyścić wszystkie powiadomienia z panelu powiadomień

Stuknij pozycję

Czyść.

Dioda powiadomień

Dioda powiadomień informuje o stanie baterii i niektórych innych zdarzeniach. Na

przykład dioda błyskająca na biało oznacza nową wiadomość lub nieodebrane

połączenie.