Sony Xperia E3 - Korzystanie z urządzenia jako portfela

background image

Korzystanie z urządzenia jako portfela

Aplikacje i usługi portfela umożliwiają przechowywanie na urządzeniu danych z karty

kredytowej i debetowej oraz innych informacji. Dzięki temu można dokonywać płatności

bez sięgania po gotówkę. Na urządzeniu można również przechowywać informacje o

ofertach specjalnych.
Aby można było dokonywać płatności za pośrednictwem urządzenia przenośnego,

najpierw należy zarejestrować się w usłudze płatności za pomocą portfela. Można

skorzystać z usługi oferowanej przez firmę Google lub operatora sieci. Więcej informacji

dotyczących tego rodzaju usług można uzyskać od swojego usługodawcy. Więcej

informacji na temat usługi Portfel Google™ można znaleźć na stronie http://

support.google.com/wallet/ .

Usługi płatności mobilnych mogą wciąż nie być dostępne w niektórych regionach.

105

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.