Sony Xperia E3 - Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

background image

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

63

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

1

Wyświetlanie listy wszystkich kont e-mail i ostatnio używanych folderów

2

Pisanie wiadomości e

‑mail

3

Dostęp do ustawień i opcji

4

Lista wiadomości e-mail

Jak pobrać nowe wiadomości e-mail

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

E-mail.

3

Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij

i wybierz konto, które chcesz

sprawdzić, następnie stuknij pozycję

Odebrane z rozwijanego menu.

4

Aby pobrać nowe wiadomości, stuknij pozycję , następnie stuknij pozycję

Odśwież.

W otwartej skrzynce odbiorczej przeciągnij po ekranie w dół, aby odświeżyć listę wiadomości.

Jak odczytać wiadomości e-mail

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

E-mail.

3

Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij

i wybierz konto, które chcesz

sprawdzić, następnie stuknij pozycję

Odebrane z rozwijanego menu. Aby

jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję

, a

następnie stuknij pozycję

Wszystkie skrzynki odb. z rozwijanego menu.

4

W skrzynce odbiorczej przewiń w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą

chcesz przeczytać.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję

E-

mail.

2

Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję

i wybierz konto, z którego

chcesz wysłać wiadomość, a następnie stuknij pozycję

Odebrane w rozwijanym

menu.

3

Stuknij pozycję , a następnie wpisz nazwę lub adres e-mail odbiorcy. Możesz

również stuknąć pozycję , aby wybrać jednego odbiorcę lub więcej z listy

Kontakty.

4

Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail, a następnie stuknij pozycję .

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

1

W skrzynce odbiorczej znajdź i stuknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć,

a następnie stuknij pozycję

Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim.

2

Wprowadź odpowiedź, a następnie stuknij pozycję .

Jak przesłać dalej wiadomość e‑mail

1

W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i stuknij wiadomość, którą chcesz

przesłać dalej, a następnie stuknij pozycję

Przekaż.

2

Wprowadź adres e-mail odbiorcy ręcznie lub stuknij pozycję i wybierz odbiorcę

z listy Kontakty.

3

Wprowadź tekst wiadomości, a następnie stuknij pozycję .

Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail

1

Znajdź i stuknij wiadomość e-mail zawierającą załącznik, który chcesz wyświetlić.

Wiadomości e-mail z załącznikami są oznaczone symbolem .

2

Po otwarciu wiadomości e-mail stuknij pozycję

Załaduj. Rozpocznie się pobieranie

załącznika.

3

Po zakończeniu pobierania załącznika stuknij pozycję

Widok.

64

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach

1

Znajdź i stuknij wiadomość w skrzynce odbiorczej.

2

Stuknij nazwę nadawcy, a następnie stuknij

OK.

3

Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję

Utwórz nowy kontakt.

4

W razie potrzeby zmodyfikuj informacje o kontakcie, a następnie stuknij pozycję

Gotowe.