Sony Xperia E3 - Połączenia alarmowe

background image

Połączenia alarmowe

Urządzenie obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów

można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju,

z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij

Telefon.

3

Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij . Aby usunąć numer, stuknij .

Połączenia alarmowe można nawiązywać nawet wtedy, gdy do telefonu nie włożono karty

SIM lub gdy połączenia wychodzące są zablokowane.

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

1

Na ekranie blokady stuknij

Połącz. alarmowe.

2

Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij .

51

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.