Sony Xperia E3 - Ograniczanie połączeń

background image

Ograniczanie połączeń

Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre) można

zablokować. W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można także

ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego. Aby

zablokować konkretny numer, należy odwiedzić usługę Google Play™ i pobrać z niej

aplikację, która to umożliwia.

Jak zablokować połączenia przychodzące lub wychodzące

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję

Ustawienia > Ustawienia połączeń.

3

Stuknij pozycję

Blokowanie połączeń i wybierz odpowiednią opcję.

4

Wprowadź hasło i stuknij pozycję

Włącz.

Przy pierwszej konfiguracji blokowania połączeń należy wprowadzić hasło, aby włączyć

funkcję blokowania połączeń. Należy używać tego samego hasła do edycji ustawień

blokowania połączeń w późniejszym czasie.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ustawienia połączeń > Numery

wybierania stałego.

3

Stuknij opcję

Włącz ustalone numery lub Wyłącz ustalone numery.

4

Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję

OK.

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ustawienia połączeń > Numery

wybierania stałego > Numery wybierania stałego.

49

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Ustawienia połączeń.

3

Stuknij pozycje

Numery wybierania stałego > Zmień PIN2.

4

Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję

OK.

5

Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję

OK.

6

Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję

OK.