Sony Xperia E3 - Odbieranie połączeń

background image

Odbieranie połączeń

Jak odebrać połączenie

Jak odrzucić połączenie

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

Korzystanie z automatycznej sekretarki

Automatyczna sekretarka w urządzeniu umożliwia odbieranie połączeń w czasie, kiedy

użytkownik jest zajęty lub nie może odebrać telefonu. Można włączyć funkcję

automatycznej sekretarki i określić, ile sekund ma czekać przed automatycznym

odebraniem połączenia. Można także ręcznie przekierowywać połączenia do

automatycznej sekretarki, kiedy nie ma się czasu, żeby je odebrać. Dostęp do

wiadomości pozostawionych na automatycznej sekretarce można uzyskać bezpośrednio

z urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z automatycznej sekretarki należy nagrać wiadomość

powitalną.

Jak odrzucić połączenie z przekierowaniem do automatycznej sekretarki

Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, przeciągnij w górę ikonę

Opcje reakcji, a

następnie wybierz pozycję

Odrzuć i włącz Automat. sekretarkę.

46

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak nagrać wiadomość powitalną dla automatycznej sekretarki

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ustawienia połączeń >

Automatyczna sekretarka > Powitania.

3

Stuknij pozycję

Nagraj nowe powitanie i postępuj zgodnie z instrukcjami

wyświetlanymi na ekranie.

Jak włączyć automatyczną sekretarkę

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Ustawienia połączeń > Automatyczna

sekretarka.

3

Zaznacz pole wyboru

Automatyczna sekretarka.

Jeśli nie ustawi się czasu, po jakim połączenie ma być odbierane przez automatyczną

sekretarkę, zostanie użyta wartość domyślna.

Jak ustawić opóźnienie automatycznego odbierania

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Ustawienia połączeń > Automatyczna

sekretarka.

3

Stuknij pozycję

Odbieraj po.

4

Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować czas.

5

Stuknij pozycję

Gotowe.

Jak odsłuchać wiadomości z automatycznej sekretarki

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ustawienia połączeń >

Automatyczna sekretarka > Wiadomości.

3

Wybierz wiadomość głosową, którą chcesz odsłuchać.

Wiadomości z automatycznej sekretarki można także odsłuchiwać bezpośrednio z rejestru

połączeń, stukając ikonę .

Odrzucanie połączenia z wysłaniem wiadomości tekstowej

Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z wysłaniem wiadomości tekstowej. Po

odrzuceniu połączenia z wysłaniem wiadomości jest ona automatycznie wysyłana do

dzwoniącego i zapisywana w rozmowie z kontaktem w aplikacji Wiadomości.
Można wybrać jedną z predefiniowanych wiadomości zapisanych na urządzeniu albo

utworzyć nową wiadomość. Można również utworzyć własne spersonalizowane

wiadomości, edytując predefiniowane szablony.

Jak odrzucić połączenie z wysłaniem wiadomości SMS

1

Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, przeciągnij w górę ikonę

Opcje reakcji, a

następnie stuknij pozycję

Odrzuć i wyślij wiadomość.

2

Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję i wpisz nową

wiadomość.

Jak odrzucić drugie połączenie z wysłaniem wiadomości SMS

1

Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę

Opcje reakcji w górę, a następnie stuknij pozycję Odrzuć i wyślij wiadomość.

2

Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję i wpisz nową

wiadomość.

Jak edytować wiadomość tekstową wysyłaną przy odrzucaniu połączeń

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Ustawienia połączeń > Odrzuć połączenie i

wyślij wiadomość.

3

Stuknij wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.

4

Stuknij pozycję

OK.

47

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.