Sony Xperia E3 - NFC

background image

NFC

Bruk NFC (Near Field Communications) for å dele data med andre enheter, f.eks. video,

bilde, websideadresse, musikkfil eller kontakt. Du kan også bruke NFC til å skanne

kategorier som gir deg mer informasjon om et produkt eller en tjeneste, samt etter

kategorier som aktiverer visse funksjoner på enheten din.
NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rekkevidde på én centimeter. Enhetene

som deler data, må derfor holdes tett inntil hverandre. Før du kan bruke NFC, må du

først slå på NFC-funksjonen, og enhetens skjerm må være aktivert.

NFC er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og områder.

Slik slår du på NFC-funksjonen

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Mer ....

3

Merk av i avmerkingsboksen

NFC.

Dele en kontakt med en annen enhet ved hjelp av NFC

1

Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene

er aktive.

2

Du kan vise kontaktene ved å gå til Startskjerm, trykke på , og deretter trykke

på .

3

Trykk på kontakten du vil dele.

4

Hold enheten din og mottakerenheten sammen med baksiden mot hverandre, slik

at NFC-deteksjonsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene

kobles til, vises et miniatyrbilde av kontakten.

5

Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.

6

Når overføringen er ferdig, vises kontaktinformasjonen på skjermen til den

mottakende enheten. I tillegg lagres den på den mottakende enheten.

Slik deler du en musikkfil med en annen enhet ved hjelp av NFC

1

Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på din enhet og mottakerenheten, og at

begge skjermene er aktive.

2

Ta hurtig på , ta hurtig deretter på for å åpne Walkman®-appen.

3

Velg en musikkkategori, og bla til sporet som skal deles.

4

Ta hurtig på et spor for å spille det av. Deretter kan du ta hurtig på for å sette

sporet på pause. Overføringen virker, selv om sporet spilles av eller er stanset.

5

Hold enheten din og mottakerenheten sammen med baksiden mot hverandre, slik

at NFC-deteksjonsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene

kobles til, vises et miniatyrbilde av sporet.

6

Ta hurtig på miniatyrbildet for å starte overføringen.

7

Når overføringen er ferdig, blir musikkfilen avspilt på mottakerenheten med det

samme. Samtidig lagres filen på mottakerenheten.

94

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Dele et bilde eller en video med en annen enhet ved hjelp av NFC

1

Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene

er aktive.

2

Hvis du vil vise bilder og videoer på enheten, går du til Startskjerm, trykker på

og finner og trykker på

Album.

3

Trykk på bildet eller videoen du vil dele.

4

Hold enheten din og den mottakende enheten sammen med baksiden mot

hverandre, slik at NFC-deteksjonsområdene på enhetene berører hverandre. Når

enhetene kobles til, vises et miniatyrbilde av sporet.

5

Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.

6

Når overføringen er ferdig, vises bildet eller videoen på skjermen til den

mottakende enheten. Samtidig lagres elementet i den mottakende enhet.

Dele en webadresse med en annen enhet ved hjelp av NFC

1

Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene

er aktive.

2

På Startskjerm trykker du på .

3

Du kan åpne webleseren ved å finne og trykke på .

4

Last inn websiden som skal deles.

5

Hold enheten din og mottakerenheten sammen med baksiden mot hverandre, slik

at NFC-deteksjonsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene

kobles til, vises et miniatyrbilde av sporet.

6

Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.

7

Når overføringen er ferdig, vises websiden på skjermen til den mottakende

enheten.

Slik skanner du NFC-kategorier

Enheten kan skanne forskjellige typer NFC-kategorier. Integrerte kategorier i en plakat,

plakattavle eller ved siden av et produkt i en detaljbutikk kan skannes. Du kan mottatt

tilleggsinformasjon som f.eks. en webadresse.

Skanne en NFC-kategori

1

Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på enheten og at skjermen er aktiv.

2

Plasser enheten over kategorien, slik at NFC-deteksjonsområdet berører den.

Enheten skanner kategorien og viser innholdet som er samlet. Trykk på innholdet i

kategorien for å åpne det.

Slik kobler du til en NFC-kompatibel enhet

Du kan koble enheten din til andre NFC-kompatible enheter fra Sony, slik som en

høyttaler eller hodetelefoner. Når du oppretter en slik forbindelse, kan du se i

brukerhåndboken til den kompatible enheten for å finne mer informasjon.

Det er mulig at du må ha Wi-Fi® eller Bluetooth® aktivert på begge enhetene for at

sammenkoblingen skal fungere.