Sony Xperia E3 - Slik starter du og tilbakestiller du enheten

background image

Slik starter du og tilbakestiller du enheten

Du kan tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av i situasjoner der den slutter å

svare eller ikke starter på nytt på vanlig måte. Ingen innstillinger eller personlige data blir

slettet.
Du kan tilbakestille enheten til dens opprinnelige fabrikkinnstilling. Denne handlingen kan

av og til være nødvendig hvis enheten slutter å fungere på riktig måte. Men vær

oppmerksom på at hvis du ønsker å beholde viktige data, må du først sikkerhetskopiere

disse dataene til et minnekort eller et annet flyttbart minne. Se

Slik sikkerhetskopierer du

og gjenoppretter innhold på side 114 for å finne ytterligere informasjon.
Hvis enheten ikke slår på eller du vil tilbakestille programvaren på enheten, kan du bruke

Xperia™ Campanion for å reparere enheten. Se

Dataverktøy for å finne ytterligere

informasjon om å bruke Xperia™ Companion.

Enheten klarer kanskje ikke å starte på nytt hvis batterinivået er lavt. Koble enheten til en lader,

og prøv å starte på nytt.

To restart your device

1

Press and hold down the power key .

2

In the menu that opens, tap

Start på nytt. The device restarts automatically.

Slik fremtvinger du avslutning

1

Fjern bakdekselet.

2

Hold OFF-knappen nede ved hjelp av en penn eller lignende. Enheten slår seg av

automatisk.

Ikke bruk for skarpe gjenstander som kan skade OFF-knappen.

Slik tilbakestiller du til fabrikkinnstillingene

For å unngå permanent skade på enheten bør du ikke starte den på nytt mens tilbakestilling

pågår.

116

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

1

Før du starter, må du sørge for å sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret

på enhetens interne minne, til et minnekort eller et annet flyttbart minne.

2

Ta hurtig på .

3

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling >

Fabrikkinnstillinger.

4

Merk av avmerkingsboksen

Slett intern lagring for å slette informasjon som bilder

og musikk fra det interne lageret.

5

Ta hurtig på

Tilbakestill telefonen.

6

Om nødvendig tegner du opplåsingsmønsteret for skjermen eller angir skjermens

opplåsingspassord eller opplåsings-PIN-kode for å fortsette.

7

Bekreft ved å ta hurtig på

Fjern alt.

Enheten går ikke tilbake til tidligere programvareversjon av Android™ når du utfører

tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

Hvis du har glemt skjermens opplåsingspassord, PIN-kode eller mønster, kan du bruke

enhetens reparasjonsfunksjon i Xperia™ Companion for å fjerne dette sikkerhetslaget. Du må

oppgi detaljer om pålogging på Google-kontoen for å utføre denne operasjonen. Hvis du kjører

reparasjonsfunksjonen, installerer du programvare på enheten på nytt, og du kan komme til å

miste personlige data i prosessen.

Slik reparerer du enhetsprogramvaren ved bruk av Xperia™ Companion

Kontroller at du kjenner din Google™-informasjon før du utfører en programvarereparasjon.

Avhengig av sikkerhetsinnstillingene, er det mulig at du må taste den inn for å kunne starte

enheten etter en programvarereparasjon.

1

Kontroller at Xperia Companion er installert på PC-en eller Mac

®

.

2

Åpne Xperia™ Companion-programvaren på datamaskinen, og trykk på

Reparasjon av programvare på hovedskjermen.

3

Følg instruksjonene som vises på skjermen for å installere programvaren på nytt,

og fullfør reparasjonen.